csen

Informace pro pacienty k epidemii COVID-19

ikona kalendář19.03.2020

Prosíme pacienty, kteří se chystají navštívit naše zdravotnické zařízení, aby respektovali tyto pokyny.

  1. Pokud máte příznaky respiračního onemocnění a současně jste pobýval/a v místech především Itálii, Čínu, Jižní Koreu, Irán, Japonsko, Singapur, Hong Kong, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce Covid-19 (nový koronavirus), doporučujeme, abyste svou (plánovanou) návštěvu v našem centru odložili, rádi Vám nabídneme termín nový.
  2. Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost, bolesti na hrudi), ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů, abyste nejprve kontaktovali místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a svůj pobyt v rizikové oblasti konzultovali s pracovníky epidemiologických oddělení.

Onemocnění Covid-19 probíhá pod obrazem chřipkového onemocnění a má podobné důsledky pro zdraví pacientů.

Je důležité dodržovat respirační hygienu, hygienu rukou a řídit se pokyny zdravotníků.

Všechny důležité informace najdete na webu Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, webu Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz a také na jednotlivých hygienických stanicích.

Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 je v provozu denně od 9 do 21 hodin. Zde je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií koronaviru Covid-19.