csen

Ceník pro samoplátce

Alergologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření odborným lékařem alergologem 1500 Kč
Cílené vyšetření odborným lékařem alergologem – do 30 min 1000 Kč
Kontrolní vyšetření odborným lékařem alergologem – do 15 min 600 Kč
Základní vyšetření plicních funkcí - spirometrie a její interpretace 600 Kč
Pulzní oxymetrie – saturace O2 z prstu 120 Kč
Kožní testy alergenem – á 1 vpich (včetně alergenu) 150 Kč
Aplikace bronchodilatancia 120 Kč
FeNO (kvantitatitavní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu) 800 Kč
Inhalační aerosolová léčba + inhalační lék 400 Kč
Kožní testy alergenem – á 1 vpich (včetně alergenu) 150 Kč
Vyhodnocení kožních testů a stanovení léčebného plánu 1000 Kč

Dermatovenerologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření lékařem 1500 Kč
Cílené vyšetření lékařem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 600 Kč
Elektrokauter - 1 oblast 500 Kč
Abraze - 1 léze 100 Kč
Digitální dermatoskop - 1 léze 500 Kč
Excise bez sutury 600 Kč
Excise se suturou 1300 Kč
Venerologické vyšetření 1000 Kč
Jednorázové vyšetřovací pomůcky (tzv. zrcadla) 50 Kč
Histologie 400 Kč

Diabetologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření diabetologem 1500 Kč
Cílené vyšetření diabetologem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření diabetologem 600 Kč
Glykovaný hemoglobin 300 Kč
Edukace diabetika 800 Kč

Fyzioterapie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Akupresura 150 150 Kč
Akupresura 200 200 Kč
Akupresura 250 250 Kč
Aplikace tejpu 150 150 Kč
Aplikace tejpu 200 200 Kč
Aplikace tejpu 250 250 Kč
Čínská tlaková masáž šíje 700 Kč
Čínská tlaková masáž zad 900 Kč
Fyzikální terapie - elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk 200 Kč
Individuální LTV 15 min 300 Kč
Komplexní fyzioterapie 600 600 Kč
Komplexní fyzioterapie 850 850 Kč
Komplexní fyzioterapie 1000 1000 Kč
Kontrolní kineziologický rozbor 400 Kč
Laser 1 min 50 Kč
Manuální terapie 30 min - DOPLATEK 200 Kč
Manuální terapie 45 min - DOPLATEK 300 Kč
Manuální terapie 60 min - DOPLATEK 400 Kč
Mobilizace a měkké techniky 400 400 Kč
Mobilizace a měkké techniky 600 600 Kč
Reflexní masáž 60 min 1000 Kč
Reflexní masáž 45 min 800 Kč
Reflexní masáž 30 min 600 Kč
Reflexní masáž chodidel 600 Kč
Manuální lymfodrenáž 60 min 1100 Kč
Vstupní kineziologický rozbor 800 Kč
Kontrolní kineziologický rozbor 600 Kč
Organizace zdravotní péče 500 Kč

Gynekologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Gynekologické vyšetření kompletní vč. kolposkopie + cytologie 1500 Kč
Gynekologické vyšetření dítěte 1000 Kč
Kontrolní gynekologické vyšetření (palp nebo kolpo) 1200 Kč
Poševní vyšetření dítěte (výplach pochvy, zavedení čípku...) 100 Kč
Rozrušení synechie pochvy - neoperační výkon - dětská gynekologie 300 Kč
První vyšetření v poradně, plán dalšího sledování 1800 Kč
Kontrolní prohlídka v těhotenství 1200 Kč
Konzultace s porodní asistentkou nebo dětskou sestrou do 20 min 300 Kč
Jednorázové vyšetřovací pomůcky (tzv.zrcadla) 50 Kč
Zavedení či extrakce IUD, IUS (jen výkon, vč. spotř. materiálu) 500 Kč
Zavedení a extrakce pesaru 150 Kč
Gynekologický ultrazvuk 1200 Kč
Těhotenský ultrazvuk 1200 Kč
Kardiotokografické vyšetření (CTG, od 36 týdne +) 900 Kč
Folikulometrie (určení ovulace) 500 Kč
Těhotenský test - výsledek do 5 min. 200 Kč
Odběr biologického vzorku 100 Kč
Vyšetření pH pochvy 50 Kč
MOP 100 Kč
Bakteriologické vyšetření - moč (i Uricult) 300 Kč
Chemická analýza moči 400 Kč
Hodnocení stěru z čípku děložního (Bethesda kriteria, vč. MOP) 500 Kč
Vyšetření na chlamydie - RYCHLOTEST 500 Kč
Bakteriologické vyšetření - pochva 800 Kč
HPV vyšetření - HIGH 1070 Kč
HPV vyšetření - LOW 1070 Kč
Sepsání žádosti UPT (vč. vyšetření i UZ - výkon v PA, POP vyš. nutné) 800 Kč
Sepsání žádosti UPT (vč. vyšetření i UZ - výkon na jiném pracovišti) 1000 Kč
Aplikace vakcíny - cena vakcíny je účtována zvlášť 200 Kč
Vystavení receptu na vyžádání 200 Kč
Potvrzení; ev. výpis z dokumentace 400 Kč
Organizace zdravotní péče_GYN 1000 Kč

Chirurgie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření chirurgem 1500 Kč
Cílené vyšetření chirurgem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření chirurgem 600 Kč
Převaz rány 400 Kč

Interní lékařství

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření internistou 1500 Kč
Cílené vyšetření internistou 1000 Kč
Kontrolní vyšetření internistou 600 Kč

Kardiologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření kardiologem 1500 Kč
Cílené vyštření kardiologem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem 600 Kč

Neurologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření  1500 Kč
Cílené vyštření  1000 Kč
Kontrolní vyšetření 600 Kč
Speciální neurologické vyšetřovací testy 300 Kč

Ortopedie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření lékařem 1500 Kč
Cílené vyšetření lékařem 1000 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 600 Kč
Aplikace injekce do kloubu 350 Kč
TRISPAN + aplikace 200 Kč
Biovisc Ortho 20 mg + aplikace 900 Kč
Biovisc Ortho 40 mg + aplikace 1200 Kč
Biovisc Ortho 90 mg + aplikace 2500 Kč
Mesocain 1% 1amp 50 Kč
Organizace zdravotní péče 600 Kč

Praktické lékařství pro děti a dorost

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření lékařem 1500 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 600 Kč
Cílené vyšetření lékařem 1000 Kč
Návšetěva novorozence lékařem - 60 min 1000 Kč
Odběr pro novorozenecký screening 250 Kč
Časný záchyt poruch autistického spektra 350 Kč

Pneumologie a ftizeologie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Komplexní vyšetření 1500 Kč
Cílené vyšetření 1000 Kč
Kontrolní vyšetření 600 Kč
Spirometrie a její interpratace 600 Kč
Celotělová pletysmografie při klidném dýchání 600 Kč
Celotělová pletysmografie při usilovných dechových manévrech 600 Kč
Difúze 1000 Kč
FeNO ( kvantitatitavní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu) 800 Kč
Domácí měření flow a saturace kyslíku - SOMNO CHECK 1500 Kč
Aplikace bronchodilatancia 120 Kč
Inhalační aerosolová léčba + inhalační lék 400 Kč
Pulzní oxymetrie - saturace O2 z prstu 120 Kč

Praktické lékařství pro dospělé

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Cílené vyšetření lékařem 1000 Kč
Komplexní vyšetření lékařem 1500 Kč
Kontrolní vyšetření lékařem 600 Kč
Vstupní konzultace + akupunktura / auriculo + celotělová akupunktura 1000 Kč
Kontrolní konzultace + akupunktura 800 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem v CA 1800 Kč
Předoperační vyšetření před výkonem v LA 1000 Kč
Pracovně-lékařská prohlídka u klienta, který je registrovaný u PL kategorie I. 400 Kč
Pracovně-lékařská prohlídka u klienta, který je registrovaný u PL kategorie II. 500 Kč

Zobrazovací metody

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Fotografický záznam ultrazvukového vyšetření 100 Kč
EKG 200 Kč
EKG včetně popisu 300 Kč
Zátěžová EKG - ergometrie 1250 Kč
Sonografické vyšetření cévní - komplexní 1500 Kč
Holterovské vyšetření (EKG/24 hodin) 2000 Kč
Transtorakální echokardiografie - ECHO 2100 Kč

Sonografie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Sonografické vyšetření prsu - Kontrola 300 Kč
Sonografické vyšetření štítnice 400 Kč
Sonografické vyšetření prsu před a po augmentaci - Kontrola 400 Kč
Sonografické vyšetření prsu před a po augmentaci 800 Kč
Sonografické vyšetření prsu 600 Kč
Sonografické vyšetření - břicho - epigastrium 450 Kč
Sonografické vyšetření - břicho - hypogastrium 450 Kč
Sonografické vyšetření břicha (epigastrium - hypogastrium) 900 Kč
Sonografické vyšetření periferních cév (dolní končetiny) 1000 Kč

Denzitometrie

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Denzitometrie (3 oblasti - L páteř, proximální femury, ev. distální předloktí) 1000 Kč
Denzitometrie celotělová (Body composition - složení tělesných tkání) 1000 Kč

Společný ceník pro samoplátce

Ceník pro samoplátce (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Kopírování / tisk dokumentace na žádost pacienta, cena 1 str. A4 10 Kč
Poplatek poštovní 50 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - přihláška do jeslí, MŠ, ZŠ 100 Kč
Aplikace injekce i.m., s.c. 100 Kč
Aplikace injekce i.v. 150 Kč
Aplikace infuze (+ cena infuzního roztoku) 200 Kč
CRP 150 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti-posudek (tábory, školy v přírodě, jiná činn.) 150 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - přihláška ke studiu 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu/sportu - neregistrovaný pacient 500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu/sportu - registrovaný pacient 200 Kč
Test na okultní krvácení do stolice 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 800 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro profesní průkazy (svářeč, jeřábník, aj.) 500 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti-vyš. a posudek pro výkonnostní sport vč. EKG 1000 Kč
Potvrzení pro komerční pojišťovny, letecké společnosti, soudy, úřady…apod. 450 Kč
Potvrzení před nástupem lázeňské péče (pro samoplátce) 400 Kč
Vystavení návrhu na lázně pro samoplátce 800 Kč
Pracovně lékařská prohlídka - periodická, následná 500 Kč
Pracovně lékařská prohlídka - vstupní, mimořádná, výstupní 700 Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel osobán nad 65 l 250 Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 600 Kč
Lékařská zpráva v anglickém jazyce 1000 Kč
Očkování proti chřipce včetně aplikace 600 Kč
Bioimpedační analýza těla bez interpretace 250 Kč
Bioimpedační analýza těla včetně interpretace 500 Kč
Ambulantní monitorace TK/24 hodin 700 Kč
PEPTEST   980 Kč
CITICOLINE aplikace 1 dávky 1000 Kč
GLUTATHION aplikace 1 dávky 1000 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 400 Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost 400 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 150 Kč
Vyšetření lékařem v době mimo běžnou pracovní dobu - 20 min. 300 Kč
Konzultace lékaře k vyplnění požadavků na lab. vyšetření 800 Kč
Organizace zdravotní péče 600 Kč
Vitamin B aplikace 1 dávky 1000 Kč
Vitamin C aplikace 1 dávky 1000 Kč
Vitamin C vstupní vyšetření před aplikací 300 Kč
Vitamin C + CITICOLINE aplikace 1 dávky 1400 Kč
Vitamin C + GLUTATHION aplikace 1 dávky 1400 Kč
Vitamin C + CITICOLINE + GLUTATHION aplikace 1 dávky 1800 Kč