csen

Oznámení o fúzi sloučením společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. se společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o. a změně identifikačních údajů

ikona kalendář01.06.2018

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s fúzí sloučením zanikajících společnosti NL - LAB Vltava s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 340/22, PSČ 180 00, IČO: 606 17 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244607 a BioLab spol. s r.o., se sídlem Klatovy, Klatovy III, Nádražní 844, PSČ 339 01, IČO: 468 82 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2605, s nástupnickou společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dříve Zenklova 340/22, Libeň, 180 00 Praha 8), IČO: 498 27 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 33961. Detaily této fúze naleznete v Projektu vnitrostátní fúze sloučením zveřejněném v Obchodním rejstříku.

S účinností ke dni 1. 6. 2018 došlo ke sloučení společnost NL - LAB Vltava s.r.o. a společnosti BioLab spol. s r.o., jako společností zanikajících se společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., jako společností nástupnickou. V důsledku tohoto sloučení došlo k zániku společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a společnosti BioLab spol. s r.o. a veškeré jmění těchto zanikajících společností, které zahrnuje také práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na společnost NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., jakožto na univerzálního právního nástupce zanikajících společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společností NL - LAB Vltava s.r.o. a
BioLab spol. s r.o., bude v nich nadále pokračovat. Na nástupnickou společnost rovněž přešli všichni zaměstnanci společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o., plnění smluv uzavřených těmito společnostmi není nikterak narušeno a plynule pokračuje ve sjednaných termínech a za smluvených podmínek.

Současně bychom Vás rádi informovali, že s účinností ke dni 1. 6. 2018 došlo rovněž ke změně názvu nástupnické společnosti z NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o. na NL – BioLAB s.r.o.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme proto požádat, abyste počínaje dnem 1. 6. 2018 zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění a ostatní dokumenty (objednávky, smlouvy, atd.), jakož i veškerou obchodní korespondenci směřovali a vystavovali od shora uvedeného data na nástupnickou společnost a s níže uvedenými identifikačními údaji.

Od 1. 6. 2018 jsou fakturačními údaji:

NL – BioLAB s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 498 27 081
DIČ: CZ699004286
Číslo účtu: 5080126166/5500 vedený u Raiffeisen BANK

Za zaniklé společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. děkujeme za dosavadní úspěšnou spolupráci a věříme, že bude stejně úspěšná i v případě nástupnické společnosti NL – BioLAB s.r.o.

 

S úctou

za NL – BioLAB s.r.o.
MUDr. Kateřina Kotrčová, jednatelka