csen

NEXTCLINICS: nové jméno zdůrazňuje hlavní priority holdingu

ikona kalendář04.04.2018

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje NL-Holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti (kliniky, laboratoře a zdravotně-preventivní projekt NEXTLIFE) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s.

Holding touto změnou klade důraz na oblast zdravotnictví, kterému se věnuje, především na síť klinik, mezi kterými nevýznamnější postavení zaujímají kliniky reprodukční medicíny (tzv. IVF).

Do holdingu patří síť zdravotnických zařízení NEXTCLINIC, poskytující vysoce specializovanou péči, zajišťovanou zkušenými lékaři. V kombinaci s diagnostickými schopnostmi laboratoří NEXTLAB, vybavenými nejmodernějšími přístroji, umožňují přesnou a spolehlivou diagnostiku, která stojí na začátku každé léčby. Třetím pilířem holdingu je on-line projekt NEXTLIFE, umožňující každému aktivně se podílet na preventivní péči o své zdraví za pomoci nejmodernějších technologií.