csen

Prohlášení o zpracování osobních údajů a informační sdělení (GDPR)

Chtěli bychom Vás tímto ujistit, že naše společnost dlouhodobě bere ochranu osobních údajů velmi vážně a příprava na GDPR byla jednou z priorit, které jsme se věnovali.

Vzhledem k tomu, že naše společnost v rámci přípravy na GDPR v maximální možné míře této nové právní úpravě přizpůsobila své interní procesy a systémy (vč. posílení zabezpečení), proškolila své zaměstnance a učinila řadu dalších opatření (např. jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů), jsme Vám schopni nadále garantovat, že i s příchodem GDPR budou veškeré námi zpracovávané osobní údaje podléhat vysokému standardu jejich ochrany. Samozřejmostí je také zajištění řádného plnění práv a povinností, které nám GDPR jako tzv. správci osobních údajů přináší.

V případě jakékoliv dotazů týkající se oblasti ochrany osobních údajů a naší vzájemné spolupráce se neváhejte obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu NEXTCLINICS:
Mgr. Renata Lukášová
Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
e-mail: gdpr-cz@next-clinics.com

Skupina NEXTCLINICS Czech a.s. vydává toto Prohlášení o zpracování osobních údajů a informačních sdělení, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, které nabývá účinnosti dnem 25.05.2018.

For any matter relating to personal dat, you may contact Next Clinics through the Data Protection Officer, electronically at the email address: 

gdpr-cz@next-clinics.com

or writing at:

Commisioner for the protection of personal data
Next Clinics Czech a.s.
Jankovcova 1512/2, 170 00 Prague 7

 

Přesné znění prohlášení najdete v těchto odkazech:

STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Next Clinics Czech a.s. - STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Genetika Plzeň - STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Genetika West - STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
NL - BioLAB - STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
CGOP - STATEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA