csen

Prohlášení o zpracování osobních údajů a informační sdělení (GDPR)

Chtěli bychom Vás tímto ujistit, že naše společnost dlouhodobě bere ochranu osobních údajů velmi vážně a příprava na GDPR byla jednou z priorit, které jsme se věnovali.

Vzhledem k tomu, že naše společnost v rámci přípravy na GDPR v maximální možné míře této nové právní úpravě přizpůsobila své interní procesy a systémy (vč. posílení zabezpečení), proškolila své zaměstnance a učinila řadu dalších opatření (např. jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů), jsme Vám schopni nadále garantovat, že i s příchodem GDPR budou veškeré námi zpracovávané osobní údaje podléhat vysokému standardu jejich ochrany. Samozřejmostí je také zajištění řádného plnění práv a povinností, které nám GDPR jako tzv. správci osobních údajů přináší.

Skupina NEXTCLINICS Czech a.s. vydává toto Prohlášení o zpracování osobních údajů a informačních sdělení, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, které nabývá účinnosti dnem 25.05.2018.

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů můžete Next Clinics kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese: 

gdpr-cz@next-clinics.com

nebo písemně na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Next Clinics Czech a.s.
Jankovcova 1512/2, 170 00 Praha 7

 

Přesné znění prohlášení najdete v těchto odkazech:


Next Clinics Czech a.s.- PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Genetika Plzeň - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Genetika West - 
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NL - BioLAB - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
CGOP - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ