csen

Vznik společnosti

Svět se mění. A spolu s ním se mění svět zdravotnictví, ale i samotní pacienti. To byla jedna ze základních myšlenek, která provázela vznik Next Clinics a rozvoj všech jeho součástí.

Next Clinics kombinuje kompletní zdravotní péči se službami s vysokou přidanou hodnotou a interaktivní komunikací mezi pacientem a lékařským zařízením.

Pracovníci Next Clinics se opírají o dlouholeté zkušenosti svých odborníků a také špičkových manažerů, kteří mají znalosti z působení ve zdravotnictví a cítí velkou potřebu prosadit změnu v celkovém přístupu k pacientům. Velkou výhodou je také velmi stabilní a silné investorské prostředí.