csen

Certifikát ISO

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001
NEXTCLINICS Czech a.s. je první společností v rámci skupiny, která získala: Certifikát ISO 14001.

Co znamená ISO 14001?
Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení v organizacích. Systém environmentálního managementu slouží k řízení a usměrňování organizace s ohledem na kvalitu životního prostředí. Základní požadavek této normy je zavést, zdokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a zavést jeho neustálé zlepšování. 

Naše společnost si uvědomuje vlastní odpovědnosti, zajišťuje, aby veškeré její kroky byly v souladu s péčí o životní prostředí a snaží se předcházet možným problémům nebo škodám. 
Získání certifikátu znamená také konkurenční výhodu.

Certifikát ISO 14001