csen
Jak zvládnout změnu, která přichází s nástupem do první třídy?

Jak zvládnout změnu, která přichází s nástupem do první třídy?

ikona kalendář28.08.2018

Začátek dalšího školního roku je již za dveřmi a mnoho nových žáků čeká nástup do první třídy. Z mateřské školky, kde se většinu času děti věnují hrám, tvořivé činnosti, zpěvu, pobytu venku a rozvíjení motorických schopností a dovedností, přichází nástup do základní školy. S ním také přichází jiný režim, příval dalších povinností a poznání nového kolektivu.

Jak se na přestup z mateřské školky do první třídy připravit? Jak dítěti tuto změnu ulehčit? Zátěž spojená s touto změnou se dotýká jak dětí, tak rodičů.

Začátek nového režimu

S přechodem dítěte z mateřské školky na základní školu přichází velká změna v podobě nového režimu. Dřívější čas her, který nebyl vymezen pevně danými časovými mantinely, střídá jasně daný časový režim. Dítě i samotní rodiče musí být ráno včas ve škole, dítě zůstává po dlouhý čas ve škole samotné a po prvních dnech přivyknutí jej čekají také nové povinnosti. Dítě si musí zvyknout, že je rozdíl mezi hodinou, kdy se vyučuje a přestávkou. Dostává se také do styku s novým kolektivem a další dospělou osobou, kterou se musí naučit poslouchat a respektovat, zvláště děti z rodin s hyperprotektivním stylem výchovy či děti z rodin s velmi liberální výchovou mohou mít s nástupem do první třídy problémy.

Zátěž pro prvňáčka

Nový kolektiv dětí, setkávání s neznámými tvářemi, které vyžadují jeho respekt, nutná poslušnost, nové plnění úkolů a režim, který se školní docházkou vyplouvá na povrch, může znamenat pro prvňáčka velkou zátěž. Ani plnění domácích úkolů, které narušují jeho dříve volný čas, mu na lepším přijetí změny nepřidává. U dítěte se může projevit stres, který přichází ze všech novinek a zadaných povinností. Stres ze správně vypracovaného úkolu, zkoušení a celkové úspěšnosti ve škole. V tuto chvíli je na tahu rodič, který by měl dítě náležitě podpořit a ukázat mu cestu, jak se s těmito stresy vypořádat. Dopřát mu po škole dostatek času na odpočinek, poté mu pomoci s vypracováním domácích úkolů a popovídat si s dítětem o tom, jak se ve škole cítil, s čím by potřeboval poradit apod. Tím předejde vzniku strachu a pocitů úzkosti ze školního prostředí. U dítěte se může projevit také separační úzkost, jelikož dítě, které je zvyklé být často v kontaktu se svou rodinou, zvláště s matkou, se může ve škole cítit osamoceně a bude odmítat do školy docházet. Snažte se dítě namotivovat, mluvit o škole pozitivně a naladit ho na pocit, že se znovu brzy uvidíte.

Nové povinnosti nejen pro žáčka, ale i pro rodiče

S nástupem do první třídy nepřibývají povinnosti jen malému prvňáčkovi, ale také jeho rodičům. Dřívější pozdní příchody do mateřské školky, libovolné vyzvedávání dítěte a volnost ve výběru zábavy po příchodu ze školky, se změní v pevně daný režim. Dítě musí být ve škole včas, po škole vás čeká vypracování úkolů, navíc přichází také zátěž finanční. Nákup školních pomůcek může vyjít až na několik tisíc korun. Prvňáček bude potřebovat kvalitní školní tašku, přezůvky, pomůcky na různé předměty, včetně sportovního oblečení apod. Pokud je rodina dobře finančně zajištěna, nečiní ji žádný problém tyto potřeby zajistit, pro rodinu s nižšími příjmy však může být i tato povinnost poměrně velkou zátěží. U prvňáčka myslete především na to, že jsou pro něj veškeré úkony nové a je potřeba mu s nimi alespoň zpočátku pomoci. I to, že nebude mít prvňáček sbaleno na hodinu matematiky či výtvarné výchovy vše, co potřebuje, není zpočátku jeho vina, ale především jeho rodičů. Pokud mu se sbalením tašky pomůžete, ukážete mu, jak na to a zároveň zkontrolujete, zda má opravdu vše.

Podpora rodičů na prvním místě

Samotná podpora od rodičů a okolí dítěte nespočívá jen v tom, že s dítětem udělá úkoly, zkontroluje mu tašku či sbalí svačinu. Jde o to s žákem o novém školním prostředí a povinnostech mluvit. Můžete tak předejít mnoha problémům, které mohou po nástupu dítěte do první třídy, vyplout na povrch, až už se budou týkat nového prostředí, jeho schopností, spolužáků či paní učitelky. Mluvte se svým dítětem, podporujte ho a dopřejte mu čas, aby si na režim zvyklo. Velmi podstatné také je to, jak rodiče v předškolním věku dítěte o škole a školní docházce mluví. Snahou rodičů by mělo být mluvit o škole v pozitivním slova smyslu. Nezapomínejte na to, že dítě přebírá vzory chování a názory svých rodičů.

Pozor na přetěžování dítěte!

Velmi populárními jsou nyní různé druhy volnočasových kroužků, na které může dítě po vyučování docházet. U prvňáčka však myslete na to, že má spoustu nových povinností v podobě nové látky, plnění úkolů apod., na které si musí zvyknout. Nepřidávejte prvňáčkovi další povinnosti a počkejte s jejich volbou až na druhou třídu. Samozřejmě velmi záleží na samotném dítěti, pokud chce na některý kroužek docházet již v první třídě a vy vidíte, že své povinnosti v pohodě zvládá a není vystresované, klidně mu kroužek dopřejte. U každého dítěte je rozvoj schopností individuální, tedy každé dítě zvládá své povinnosti jinak. Každé dítě je individualitou, která má rozdílné potřeby a schopnosti. Zásadní je, aby mělo dítě dostatek času na odpočinek a splnění úkolů do školy, pokud zvládne kroužek navíc, není důvod, proč byste mu ho nesměli povolit.

Je nutné dítě připravovat na školní docházku?

Snad každého rodiče před nástupem jeho dítěte do první třídy napadne: „Jak můžu dítěti usnadnit tuto změnu v podobě nástupu do první třídy? Je nutné, abych dítě cíleně připravoval?“. Pravdou je, že to vše záleží na samotném dítěti. Samozřejmě, že s dítětem rozvíjíte základní dovednosti a vědomosti v průběhu celého jeho života. Stačí, když si s dítětem malujete, zpíváte, vyprávíte mu, chodíte na procházky, sportujete a věnujete se spoustě dalších činností, kterými se dítě přirozeně učí. Pokud však chce dítě již v předškolním věku číst, počítat, baví ho zadané úkoly aj., nechte jej, ať se v těchto činnostech rozvíjí. Pokud mu čtení či psaní příliš nejde, nenuťte ho, tyto činnosti byste mu mohly zbytečně zošklivit. Tím nejdůležitějším je respektovat přirozený vývoj a potřeby dítěte, které doplníte o vaši bezmeznou podporu.