csen
Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

ikona kalendář20.11.2018

20. listopad je veden jako Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Nemocí u nás trpí až 800 tisíc obyvatel. Tento den byl vyhlášen poprvé roku 2001 a za cíl si klade zvýšení povědomí o nemoci a informování široké veřejnosti o prevenci, neboť CHOPN, poměrně neznámá nemoc, má každoročně kolem 2500 obětí. Příznaky a příčiny vzniku nemoci bývají opomíjeny.

Co je CHOPN?

Výskyt tohoto onemocnění stoupá u nás i ve světě úměrně tomu, jak stoupá automobilová doprava a smog ve velkých městech. Genetický faktor u této nemoci nehraje roli. Legislativa v některých zemích je natolik progresivní, že umožňuje v určitých případech uznání CHOPN jako nemoci z povolání. U nás zatím tato možnost není.

CHOPN je chronické zánětlivé onemocnění plic, které způsobuje postupné zúžení dýchacích cest, ucpávání průdušek a větší náchylnost k zápalu plic. Nemoc je nejčastěji, kromě pracovníků v prašném prostředí, spojována s kuřáky, i proto se jí také přezdívá „kuřácké astma“. Lidé trpící CHOPN, kromě vyššího ohrožení astmatem i nádory, více inklinují ke kardiovaskulárním nemocem.

Z příznaků je nejzávažnější dušnost. Ta bývá až tak velká, že se nelze věnovat rutinním denním činnostem a pacient často není schopen vykonávat svoji práci. Dušnost bývá typicky závislá na stupni fyzické zátěže. Z dalších projevů můžeme jmenovat kašel trvající celý den a v noci se uklidňující a nadměrnou tvorbu a vykašlávání hlenu.

Nekouření je základ prevence

85 % pacientů, kteří nemocí trpí, kouří nebo někdy v životě kouřili. Největší rizikový faktor představuje kouření cigaret, ale i doutníků a dýmky. Vystavování se pasivnímu kouření může zvýšit riziko CHOPN až o polovinu oproti běžné populaci.

Nejen cigaretový kouř, ale i smog ohrožuje naše plíce. V prašném prostředí a v prostředí s velkým množstvím výfukových zplodin je vhodné nosit roušky, a tím alespoň částečně své plíce chránit. Ač se to může zdát podivné, i při prevenci CHOPN je doporučovaný pravidelný pohyb. Proč? Aerobní aktivity posilují srdce i plíce a plíce jsou pak méně náchylné k poškození. Pokud žijeme v rizikovém prostředí, měli bychom docházet i na spirometrické vyšetření.

Péče o nemocného s CHOPN

Závažnost CHOPN se posuzuje na základě spirometrického vyšetření. Jedná se o funkční vyšetření plic, při kterém pacient dýchá do spirometrického přístroje. Dýchá se normálně, hluboce, součástí vyšetření je i maximální nádech a po něm co nejprudší výdech. Výsledek se porovná s pacientovými potížemi a příznaky a stanoví se diagnóza. Nasazují se léky, které rozpouští hleny a usnadňují vykašlávání. Dále léky, bronchodilatancia, které zvětšují průsvit průdušek a pomáhají tak od snížit pocit dušnosti. Pokud je přidružena i infekce, pak je nutno zahájit léčbu antibiotiky. Zmírnit příznaky onemocnění lze i pomocí bylinek. Pomáhá fenykl i podběl lékařský.

Moderní farmakoterapie dokáže zmírnit většinu symptomů, ale zcela zbavit se CHOPN je obtížné. Nejrozumnějším řešením je zcela nekouřit a vyvarovat se pobytu v prašnému prostředí. Chcete si otestovat funkčnost plic? Během Světového dne CHOPN probíhá na mnoha místech republiky bezplatné spirometrické měření. Informujte se u svého lékaře na tuto možnost.