csen

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

ikona kalendář01.06.2018

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 06. 2018 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o. se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 498 27 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 33961 na NL – BioLAB s.r.o. (dále jen „Společnost“). Od 01. 06. 2018 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní:

NL – BioLAB s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 498 27 081

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny, s výjimkou sídla Společnosti, kdy s účinností od 7.5.2018 došlo rovněž ke změně adresy sídla Společnosti z původní adresy Zenklova 340/22, Libeň, 180 00 Praha 8, na adresu
Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
. Změna sídla a obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. 

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název a adresu sídla Společnosti NL – BioLAB s.r.o., Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

S pozdravem

za NL – BioLAB s.r.o.
MUDr. Kateřina Kotrčová
jednatelka