csen

Výše poplatků za projednání klinického hodnocení

Klinické hodnocení zdravotnického prostředku 20 000 Kč
Posouzení dodatku klinického hodnocení 5 000 Kč
Nové projednání opraveného projektu 10 000 Kč
Mimořádné zasedání komise mimo plánované termíny 40 000 Kč

*ceny jsou bez DPH