csen
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

ikona kalendář18.09.2018

V neděli proběhl den věnovaný ochraně ozonové vrstvy. K čemu ji máme a proč ji chránit?

Tenká vrstva, která nás chrání

Ozonová vrstva je pro celý pozemský život nesmírně důležitá. Je to část stratosféry se zvýšeným poměrem ozonu, která se vyskytuje ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem a chrání nás před nebezpečným ultrafialovým zářením.

Hrozba pro naše zdraví

Se snižující se ozonovou vrstvou přichází negativní vlivy týkající se lidského zdraví. Nejčastěji se projeví na pokožce, která umožňuje průnik karcinogenního UV-B a UV-C záření. Důsledkem nedbalé ochrany proti UV záření může být vznik melanomu, kožního nádoru, který patří mezi nejzávažnější onkologická onemocnění.

Ultrafialové záření však urychluje také stárnutí kůže, vznik vrásek a přesun pigmentu. UV se totiž podílí na vzniku pigmentových znamének, přičemž jejich vysoký počet zvyšuje riziko vzniku melanomu v dospělosti či pokročilém věku. Zvláště u malých dětí je ochrana před UV zářením nesmírně důležitou!

Snažte se tedy pravidelně při pobytu na sluníčku používat ochranné krémy s UVB a UVA filtry a nevystavovat pokožku přímému působení slunečním paprskům.

Zvýšená intenzita UV záření poškozuje také zrak. Nezapomínejte proto ani na efektivní ochranu v podobě slunečních brýlí.

Jak může přispět k ochraně každý z nás?

Každý člověk na planetě může k ochraně přispět svou troškou do mlýna. Při používání prostředků obsahujících freony a halony, či výrobě a použávání methylbromidu, tyto látky pronikají do vyšších vrstev atmosféry a mají vliv na zeslabování ozonové vrstvy.

V základu tedy stojí nutnost vyhnout se používání prostředků, které obsahují právě nebezpečné freony či halony. Týká se to například náhrady starších chladících a klimatizačních zařízení za modernější přístroje. Další možností je omezení automobilové dopravy a tím přispění ke zkvalitnění životního prostředí, ve kterém žijeme.

Zkuste například jezdit do práce na kole či alespoň občas vyměnit jízdu autem za chůzi, pokud je to možné. Myslete přitom na to, že chráníte své zdraví, naši planetu a dáváte možnost žít dalším generacím v kvalitním životním prostředí.