csen
Mozková mrtvice – celosvětový strašák

Mozková mrtvice – celosvětový strašák

ikona kalendář27.10.2017

Na neděli 29. října připadá mezinárodní den, kdy bychom si měli připomenout, jak bojovat proti onemocnění, které drží celosvětově hlavní příčky v počtu úmrtí. Tímto onemocněním je mozková mrtvice.

Mozková mrtvice (nebo také cévní mozková příhoda, infarkt mozku) je velmi závažné onemocnění, při kterém dochází k poškození mozku vlivem poruchy mozkového krevního oběhu. Spolu s infarktem, jehož důvody vzniku jsou podobné, jsou dle Světové zdravotnické organizace (WHO) celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Oba mají ale společného jmenovatele a tím je často nesprávný životní styl. Nejčastějším důvodem je ukládání tukových ložisek ve vnitřní stěně cév. Rizikovými faktory jsou zejména zvýšený cholesterol, zvýšený krevní tlak, kouření a cukrovka.

Jak poznáte, že někdo ve vašem okolí prodělal mrtvici?

Mezi nejčastější příznaky patří pokleslý koutek při úsměvu, neschopnost plně ovládat ruku (udržet v ní předmět či zvednout ji) a nezřetelné vyjadřování.

Nejčastěji jsou mrtvicí v České republice nejčastěji postihnuti muži po 65. roce života, ale 85 % všech případů se odehraje už po 45. roce. Nezapomínejme proto, že mrtvice může postihnout každého a věnujme se poctivě svému zdraví.

Jak lze mrtvici předcházet?

Rizika spojená s mrtvicí můžeme minimalizovat nejen zlepšením stravovacích návyků, ale také dostatkem fyzického pohybu. A jak moc je ho potřeba? Na to se snaží najít odpověď mnoho vědců z celého světa. Ale podle výzkumu amerických vědců, při kterém bylo po dobu 12 let sledováno celkem 40 000 žen, které pravidelně sportovaly, došlo k výskytu mrtvice u 579 z nich, což je pouhé necelé jedno a půl procenta žen. Zajímavé také je, že výsledky neprokázaly menší výskyt mozkové mrtvice u žen, které provozovaly namáhavé sportovní aktivity na rozdíl od těch, které sportovaly v menší míře. Z výzkumu tedy vyplynulo, že důležitý je pohyb sám o sobě. Pokud chcete své zdraví zlepšit, zkuste například svižnou chůzi alespoň 2 hodiny týdně.  Díky té se prý dle WHO zmenší riziko postižení mozkovou mrtvicí až o 30 %.