csen

Nové jméno společnosti

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti, mezi něž řadíme i pilíř Next Clinic (dále pak Next LabNext Life) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s., více se dozvíte zde.