csen

Aktuálně

Krevní skupiny a jejich metody určování v Next Lab
13.02.2023

Krevní skupiny a jejich metody určování v Next Lab

Krevní skupiny -  historie Objevitelem krevních skupin byl vídeňský lékař Karl Lendsteimer (1868-1943), který se zabýval jevem aglutinace. V roce 1900 si všiml, že se červené krvinky shlukuji (aglutinuji) vlivem cizího krevního séra či plazmy. Následně provedl sérii pokusů, aby to potvrdil. Pracoval se skupinou vzorků 6 zdravých lidí, včetně sebe.  Vzorky krve odebral, odstředil a následně zkoumal vzájemné reakce všech vzorků erytrocytů a sér. Tímto způsobem pak identifikoval 3 krevní skupiny, které označil jako A,B,0. Označení krevní skupiny souvisí s přítomností antigenu na povrchu červených krvinek (erytrocytů). Erytrocyty skupiny A nesou antigen A, erytrocyty skupiny B nesou antigen B a erytrocyty skupiny 0 nemají ma svém povrchu žádný antigen.  Karl Landsteiner dále v rámci svého pokusu poznal, že krevní sérum obsahuje aglutininy neboli přirozené protilátky . A tyto protilátky právě způsobuji aglutinaci – avšak pouze u cizích erytrocytů nikoli u vlastních. Tento jev nazýváme  Landsteinerovým pravidlem a znamená, že sérum skupiny A obsahuje protilátky proti antigenu B, tedy anti -B, sérum slupiny B obsahuje protilátky proti antigenu A, tedy anti-A. A krevní skupina 0 obsahuje obě protilátky anti-A i anti-B. Tento objev publikoval Lansteiner 14.11.1901 v časopise Wiener Klinische Wochenschrift – Vídeňský klinický týdeník. Až později objevili Landsteiberovi spolupracovníci Decastello a Sturli, čtvrtou skupinu, skupinu AB. Erytrocyty této krevní skupiny nesou na svém povrchu oba antigeny A i B, v séru tedy nemají žádné protilátky. Nezávisle na nich pracoval na objevu krevních skupin i český psychiatr Jan Jánský, který sám popsal 4 krevní skupiny v roce 1907. Objev krevních skupin byl významný pro bezpečnost krevních transfuzi. Celkově byl ovšem tento objev doceněn až s odstupem času. Do praxe se určování krevních skupin zavedlo až během 20 let minulého století. Karl Lansteiner obdržel za svůj objev Nobelovou cenu v roce 1930 a úplného docenění objevu krevních skupin se dostalo svoláním 1 mezinárodního kongresu o krevní transfuzi roku 1935 v Římě. Časem vyšlo najevo, že AB0 systém je jeden z desítek skupinových systému krve, které ovšem nejsou tak závadní pro krevní transfuze. Výjimku tvoří antigen D, který je součásti skupinového systému nazvaného Rh. Rzh systém tvoří šest antigenů – C,c, D,d,E,e. Tento systém je důležitý v neonatologii, při prevenci hemolytického onemocnění novorozence a při krevních transfuzích. Metody určování krevních skupin v Next Lab Stanovení krevních skupin má velký význam i v kriminalistice a pří určování otcovství. Metody určování krevních skupin a Rh antigenu se s vylepšením postupů a pomůcek také modernizovaly. Od zkumavkové metody se přešlo ke stanovení na pevné fázi, tzv. gelová aglutinace – určení krevních skupin pomocí gelových karet až k využití plně automatických analyzátoru na odděleních imunohematologie. V laboratoři Next Lab používáme poloautomatický systém na pevné fázi s vyhodnocení DG Reader NET od firmy Grifols.

Číst víceikona šipka

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok
07.06.2021

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok  Next Clinics je dynamicky se rozvíjející společnost působící v oblasti zdravotní péče. Na trh vstoupila v roce 2015 s ambicemi posilovat inovativní postupy ve zdravotnictví, které kombinují nejmodernější metody vyšetření i léčby s osobním přístupem zdravotnického personálu k pacientům a s využitím nejmodernějších technologií. Kromě České republiky působí Next Clinics také v dalších státech Evropy. Společnost se skládá ze čtyř základních pilířů, které respektují potřeby současného pacienta: Centra reprodukční medicíny, Ambulance Next Clinics, Laboratoře Next Lab a on-line projekt NEXTLIFE. Rychlá aktivace a otevření odběrových míst a testování na COVID-19  Rok 2020 byl neobvyklý a poměrně významně se společnosti dotkla situace a opatření, která byla způsobena koronavirem SARS-CoV-2. Do této doby standardní chod všech klinik a laboratoří byl změněn a veškerý personál se musel přizpůsobit situaci. Naše laboratoře Next Lab (České Budějovice, Klatovy, Praha) po celý rok 2020 věnovaly mnoho energie snaze vyhovět poptávce a pomáhaly zvládnout potřebu testování a získávání výsledků pro samoplátce i indikované osoby. První zkouškou byla rychlá aktivace laboratoří a otevření hned několika odběrových míst v ČR včetně západních Čech i klíčových městech na hranicích a testování pro pendlery. Odběrová místa společnosti Next Clinics v Praze, Plzni, Českých Budějovicích a Štětí zajistila a pomohla zrealizovat tisíce testů.  Stálá odběrová místa ve městech Praha, Štětí, Plzeň a České Budějovice pokračovala pro veřejnost po zbytek roku ve svém provozu. PCR testy a později také antigenní testy naplnily kapacity všech laboratoří.  Kromě odběrových stanovišť pro širokou veřejnost poskytuje Next Clinics také VIP servis pro významné obchodní partnery a společnosti, které pod tlakem nových vládních opatření vyžadují větší péči a pozornost v rámci testování. Rychlost, osobní přístup i připravenost často zvládat větší skupinu testovaných osob byla další zkouška pro laboratoře, personál i obchodní tým. „Díky skvělé organizaci a dobrým službám jsme získali do své péče významné společnosti. Jednou z prvních významných společností byla advokátní kancelář BBH. Sportovní týmy: AC Sparta Praha, HC Stadion Litoměřice, lyžařský oddíl SK Lajdáček. Média: Česká televize. Organizace a společnosti: Agrární komora, KKCG (Sazka, FM&S atd.), Mondi Group, Arval, Zellandia nebo Škoda Auto Česká republika a další komerční společnosti. Pravidelně naše laboratoře testují zaměstnance ZOO Praha. V roce 2021 pokračujeme v podobném tempu a čeká nás např. testování zaměstnanců Národního divadla,“ potvrdila vedoucí laboratoře MUDr. Natálie Mészárosová. Pro firmy, které hledaly řešení rychlého otestování svých zaměstnanců, naši odborníci laboratoří a specializovaných klinik aktivovali mobilní testovací týmy a nabízí vysoce organizované a profesionální antigenní testování. Od dubna 2020 byla velká míra pozornosti upřena také  na testování IgM a IgG protilátek proti SARS-CoV-2.  Přesto nebyly všechny síly namířeny jen jedním směrem a běžný provoz laboratoře pokračoval dál.  Laboratoř Next Lab  Laboratoř v Praze je sice nejmladším členem celé laboratorní skupiny, ale zároveň je velmi dynamicky se rozvíjejícím komponentem s moderními technologiemi, odborným personálem a velkou chutí pro neustálé rozšiřování laboratorního portfolia.   Informace v číslech:   - průměrná denní návštěvnost na každém odběrovém místě (testování na COVID-19) 200 pacientů. - týmy všech Next Lab laboratoří zvládly v roce 2020 nestandardní nápor. Kromě běžných analýz a testů byly kapacity vytíženy navíc testováním na COVID-19. Za minulý rok proběhlo celkem za všechny Next Lab laboratoře (Praha, Klatovy, České Budějovice) rekordních 3 800 000 testů. www.nextlab.cz Specializované kliniky a laboratoře Genetika Plzeň Genetika Plzeň je moderním pracovištěm klinické genetiky, které bylo založeno před téměř 20 lety.  Hlavním portfoliem společnosti je genetické poradenství spojené s reprodukcí. Mezinárodní akreditace, moderní přístroje, unikátní testy a vyšetření včetně vynikajícího týmu expertů ve svém oboru jsou důvodem vysokého zájmu pacientů o kvalitní péči jak z České republiky, tak i ze zahraničí.  Strategické rozhodnutí stát se součástí mezinárodní zdravotnické sítě Next Clinics umožnilo klinice být důležitým článkem jedné z největších sítí klinik s reprodukčními centry. Právě tento obor je v posledních letech na vzestupu a obor genetiky je s ním úzce spojený. Kompletní nabídka na www.genetika-plzen.cz CGOP Je součástí skupiny Next Clinics a patří mezi specializované laboratoře s vlastní ambulancí. CGOP/Centrum gynekologické onkologické prevence je největší privátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla se sídlem v Praze. Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu. V současné době se ještě intenzivněji věnuje tématu prevence karcinomu děložního hrdla. V České republice bylo zavedeno pojišťovnami hrazené vyšetření HPV, senzitivní test v 35. a 45. roce života ženy při negativním cytologickém screeningu. Cytologická laboratoř CGOP patří mezi akreditovaná pracoviště, která toto vyšetření mohou poskytovat. Více na www.cgop.cz Odkazy:  https://www.facebook.com/338438793196984/videos/173185513994333 https://www.genetika-plzen.cz/vysetreni/mobilni-testovaci-tym https://www.next-clinics.cz/testovani/mobilni-testovaci-tym 

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB
18.03.2021

Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Samoodběrová sada je určena k odběru vzorků, které se vyhodnocují na přítomnost virů (tedy i SARS-CoV-2) infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací pomocí metody RT-PCR (Izolace RNA a její transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu a následná amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reakce). Proč kloktání? Samoodběr kloktáním je oproti výtěru z nosohltanu příjemný a nedráždí sliznice pacienta, navíc jeho schopnost záchytu patologického materiálu je zcela srovnatelný s odběrem provedeném zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štětičkou z nosohltanu.  Jaké potvrzení o výsledku testu dostanu? Jelikož se jedná o naprosto shodnou laboratorní metodu jako v případě odběru výtěrem z nosohltanu, výsledek vyšetření je sdělen pacientovi elektronicky prostřednictvím webového portálu laboratornivysledky.cz  Kde GARGTEST pořídím? Kloktací sadu pořídíte buď skrze distribuční síť www.gargtest.com a připravený vzorek přinesete rovnou na naše odběrové pracoviště, nebo Vám samoodběrovou sadu poskytneme až na našem odběrném místě v Plzni, Štětí nebo v Českých Budějovicích. Více informací o odběrových místech a kontaktech naleznete na webové stránce https://www.next-clinics.cz/testovani  

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Jste už imunní proti viru Covid – 19?
08.03.2021

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19? Jaké množství protilátek máte v těle, které by vás ochránily před Covidem – 19, si můžete nechat zjistit testem, který vám udělá laboratoř NL – BioLAB v Klatovech. Podrobnější informace se dozvíte od vedoucího laboratoře MUDr. Františka Musila. Pane doktore, co musíme udělat pro to, abychom zjistili, zda máme nějaké protilátky? V naší laboratoři klientům odebereme krev, kterou na test protilátek posíláme do naší sesterské laboratoře do Prahy. Odběrové místo máme kromě Klatov i v Domažlicích. Další vzorky krve nám posílají lékaři prostřednictvím našeho svozového vozidla. Testem zjistíme, kolik protilátek typu IgM a IgG má klient.  Můžete nám typy těchto protilátek podrobněji vysvětlit? Lidský organismus zhruba po sedmi až deseti dnech, kdy ho napadne vir Covid-19 si začne tvořit protilátky typu IgM a s odstupem několika dnů protilátky typu IgG. Jaký je v nich rozdíl? Protilátky IgM se tvoří v první počáteční fázi onemocnění a dají se použít pro diagnostiku probíhající nemoci. Po 5 až 7 dnech, kdy se objeví první klinické příznaky, začne lidský organismus „vyrábět“ takzvané časné protilátky IgM. Během dalších třech týdnů však jejich hladina klesne a nejsou téměř prokazatelné. Za 10 až 14 dnů po nástupu klinických příznaků začíná tvorba protilátek IgG, které v krvi již přetrvávají. Jsou dlouhodobé a mají ochrannou funkci před další infekcí. Jinak řečeno. Přítomnost IgM protilátek odhaluje, že jsme nakaženi virem, naproti tomu protilátky IgG nám sdělují informaci, že onemocnění virem Covid – 19 už jsme prodělali. Tím se odhalí i ti, kteří covid měli, ale bez příznaků?  Ano, s určitou mírou pravděpodobnosti. Vezmeme-li fakt, že v Česku může být přes 30 % nakažených bez jakýchkoli příznaků, pak právě tato metoda může zjistit, zda již nákazu prodělali.  Je zájem o tyto testy? Zájem je poměrně slušný. Lidé si chtějí ověřit, jestli po prodělané nemoci mají tyto protilátky. Není bez zajímavosti, že u těch klientů, kteří prodělali vážnější průběh onemocnění, se vytvořila vyšší hladina protilátek IgG. Svoji roli také sehrává jejich imunitní systém. Nicméně prozatímní zkušenosti jsou takové, že čím lehčí průběh onemocnění coronavirem, tím méně protilátek. Pak je tu další skupina lidí, kteří mají dojem, že nic neprodělali, ale chtějí mít jistotu. Když máme dostatek protilátek, nemusíme mít obavy z další nákazy? Z dosavadních poznatků vyplývá, že protilátky v těle přetrvávají 3 až 6 měsíců a chrání nás tak proti reinfekci. Samozřejmě když pominu další výraznější mutace coronaviru. Předpokládáme, že zájem o tyto testy ještě poroste a to u té skupiny lidí, kteří se nechali naočkovat. Po určité době si budou chtít zkontrolovat, zda se po očkování v jejich organismu vytvořily protilátky typu IgG.  Druhou formou obrany organismu je takzvaná buněčná imunita, která po onemocnění údajně až jeden rok brání nové reinfekci. Ta se zatím vyšetřuje jen experimentálně. Zmínil jste se o očkování. Na něj se někdy názory liší. Co o něm soudíte, pane doktore? Můj osobní názor je ten, že očkování je asi jediná cesta, jak se vyrovnat se současnou pandemií. Zřejmě to základní očkování nebude asi celoživotní ochrana, protože nové mutace se budou objevovat. Očkování svůj význam má a zkušenosti s ním se budou sbírat v čase. Pokud nebude dostatečné procento lidí proočkováno, uvádí se 70% populace, tak virus tady bude stále a pořád bude mít možnost se někde uchytit. Je třeba, aby lidé brali současnou situaci vážně a v žádném případě ji nepodceňovali. Jak se říká: chráním sebe – chráním tebe. Na závěr našeho setkání se ještě vrátím k testům z krve, kterými zjišťujete množství protilátek v těle proti coronaviru. Jsou tyto testy placeny ze zdravotního pojištění? Nejsou. Každý klient si musí vyšetření sám zaplatit. Když přijde k nám, tak mu odebereme krev a testem zjistíme množství protilátek typu IgG. Celkem zaplatí 355 korun včetně odběru a zpracování krve. Odběrová místnost v Klatovech je k dispozici pro tyto odběry každý pracovní den od 11 do 12 hodin a od 13 do 14 hodin, v Domažlicích od 9 do 11 hodin. Vedoucí laboratoře NL – BioLAB v Klatovech MUDr. František Musil       www.nextlab.cz  

Číst víceikona šipka

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

 Společnost Next Clinics a její laboratoř NL-BioLAB spolupracují se sportovním klubem AC Sparta Praha.
21.01.2021

Společnost Next Clinics a její laboratoř NL-BioLAB spolupracují se sportovním klubem AC Sparta Praha.

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok. Rok 2020 byl neobvyklý a poměrně významně se nás dotkla situace a opatření, která byla způsobena koronavirem COVID-19. Do této doby standardní chod všech klinik a laboratoří byl změněn a veškerý personál se musel přizpůsobit situaci. Naše laboratoře NL-BioLAB po celý rok 2020 věnovaly mnoho energie snaze vyhovět poptávce a pomáhaly zvládnout potřebu testování a získávání výsledků pro samoplátce i indikované osoby. Odběrová místa společnosti v Praze, Plzni, Českých Budějovicích a Štětí zajistila a pomohla zrealizovat tisíce testů. Od května minulého roku je společnost Next Clinics také partnerem fotbalového klubu AC Sparta Praha, který dostal tu nejlepší péči a kvalitní servis podle programu a potřeby sportovců v době, kdy jsou podmínky tréninků i zápasů ztížené. „Jsme rádi za spolupráci se společností Next Clinics, jejich operativní a profesionální přístup je pro nás velice důležitý. Sportovci mají už téměř rodinný přístup k personálu a velice nám to ulehčuje celou situaci“. Potvrdil František Čupr, generální ředitel AC Sparta Praha. Next Clinics je dynamicky se rozvíjející společnost působící v oblasti zdravotní péče. Na trh vstoupila v roce 2015 s ambicemi posilovat inovativní postupy ve zdravotnictví, které kombinují nejmodernější metody vyšetření a léčby s osobním přístupem zdravotnického personálu k pacientům a využitím nejmodernějších technologií. Kromě České republiky působí Next Clinics také v dalších státech Evropy. Společnost se skládá ze čtyř základních pilířů. Centra reprodukční medicíny, Ambulance, Laboratoře a on-line projekt NEXTLIFE. Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok.  

Číst víceikona šipka

Články

Next Clinics

Next Clinics na charitativní akci.
20.12.2020

Next Clinics na charitativní akci.

Potřebujeme se: Letos se může stát Mikulášem každý z nás. Laboratoře Next Clinics a zdravotní portál Nextlife se stali hrdým partnerem na úspěšné charitativní Mikulášské akci Jana Tuny, který se svým pořadem A Dost! inicioval podpořit celonárodní sbírku a pomoci vybrat dalších alespoň 60 tun potravin na pomoc rodičům samoživitelům, osamělým seniorům či rodinám v krizi.  Charitativní akci doprovodil streamovaný koncert a podpořili ji také známé osobnosti Dagmar Pecková, Tonya Graves, Ondřej Gregor Brzobohatý, Ondřej Ruml, Adéla Elbel, Dalibor Gondík nebo Iva Pazderková a další. Tři desítky účinkujících vystupují v této době na akci bez nároku na honorář. Záštitu převzali Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy a Hana Třeštíková, radní pro kulturu hlavního města Prahy. Sbírka dosáhla svého cíle a vybráno bylo 61,3 tuny  potravin v ČR a další 1,4 tuny na Slovensku, které pocestují k těm, které je nejvíce potřebují.  I přes letošní nestandardní situaci, která nepřeje společenským událostem, mohla být akce realizována. Společnost Next Clinics (a její laboratoř NL-BioLab) otestovala všechny účinkující a Jana Tunu z A DOST!, čímž se stala podporou a oporou organizačnímu týmu.

Číst víceikona šipka

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Next Clinics testuje na COVID – 19
14.08.2020

Next Clinics testuje na COVID – 19

Od 17.8 testujeme na přítomnost COVID – 19 v Českých Budějovicích COVID PCR BASIC PCR (základní regulovaná sazba) Vyšetření formou PCR (výtěr z nosohltanu), které průkazně stanoví výskyt viru. Elektronické zaslání výsledku. COVID PCR TRAVEL Vyšetření formou PCR (výtěr z nosohltanu), které průkazně stanoví výskyt viru. Elektronické zaslání výsledku v cizím jazyce. Výsledky nejpozději do 48 hodin.   ℹ️ Provozní doba odběrového pracoviště: pondělí-čtvrtek / 8-14 hod. (bez objednávání) Adresa: Husova 523, před hlavní bránou Výstaviště České Budějovice. V případě dotazů volejte call centrum: +420 800 44 22 11 Ceník služby testování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v těle (ke stažení, formát .pdf) Testování zajišťuje mobilní odběrové pracoviště společnosti NEXTLAB

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Testování na protilátky proti covidu-19 v Next Clinics
29.05.2020

Testování na protilátky proti covidu-19 v Next Clinics

Název koronavirus získal kvůli svým korunovým povrchovým výstupkům viditelným pod elektronickým mikroskopem. Koronaviry byly objeveny v šedesátých letech a patří mezi zoonotické infekce. Vyvolávají onemocnění respiračního a trávicího traktu u lidí a některých druhů savců a ptáků. Způsobují různé klinické příznaky, od běžného nachlazení až po závažné respirační syndromy (MERS, SARS a covid-19). Nový typ koronaviru označovaný jako SARS-CoV-2, „nový koronavirus“ nebo nCov byl u člověka poprvé zaznamenán na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. března 2020. V poslední době nejvíce otázek vzniká kolem zjišťování stavu imunity obyvatel. V laboratorním slangu to znamená vyšetření protilátkové odpovědi po prodělané infekci, která proběhla buď příznakově, či bezpříznakově. Vyšetření protilátek proti covidu-19 bylo u nás v laboratoři NL-BioLAB spuštěno 1. dubna 2020. Provádíme vyšetření protilátek ve třídě IgM a IgG. Po infikování se v krvi nemocného nejdříve objeví protilátky ve třídě IgM, po několika dnech pak i protilátky ve třídě IgG. Po nějaké době IgM protilátky z krve vymizí a zůstanou IgG protilátky, které v lidském těle zůstávají dlouhodobě a mohou sloužit jako ochranné protilátky pro případ nové nákazy. Můžeme očekávat, že po prodělané infekci se u každé osoby vytvoří ochranné IgG protilátky? Odpověď zní: NE. Počáteční výsledky ukazují, že někteří pacienti po onemocnění protilátky netvoří nebo je tvoří velmi pomalu. Několik případů atypické tvorby protilátek evidujeme i v našem testování. Tříčlenná rodina se po prodělané infekci covidem-19 s klinickými příznaky (14denní karanténa ve Švýcarsku) vrátila do Česka. Naše testování zjistilo, že rodiče IgG protilátky vytvořili, ale u desetiletého syna byly protilátky úplně negativní. Jak dlouho protilátky IgG u uzdravených pacientů zůstanou, tedy jak dlouho bude trvat imunita, se zatím přesně neví a stále je to předmětem zkoumání. V našem souboru se promořenost populace pohybuje kolem 4 %. Je to více, než se zjistilo plošným státním testováním. Vysvětlujeme si to tím, že přes náš systém NEXTLIFE se objednávají uzdravení pacienti, kteří se zajímají o svoji imunitu po onemocnění covidem-19.

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Testování protilátek na onemocnění Covid-19 v Českém Krumlově
18.05.2020

Testování protilátek na onemocnění Covid-19 v Českém Krumlově

Společně s námi a portálem NextLife akci pořádalo Město Český Krumlov, Televize Seznam, Nemocnice Český Krumlov, pořad ADost!, Hotel Růže a Ticket Stream. Celé testování bylo provázeno koncerty českých zpěváku a kapel. Ty byly streamovány řadou českých i slovenských televizí či internetových pořadů. Na akci vystoupili mimo jiné Ondřej Gregor Brzobohatý, operní pěvkyně Dagmar Pecková, Xavier Baumaxa, kapela Vasilův Rubáš a další. Rovněž zde promluvil epidemiolog Rostislav Maďar nebo vedoucí naší laboratoře Natálie Mészárosová. Z ceny každého vyšetření putovalo 125 Kč na podporu českokrumlovské nemocnice a kultury.  

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Next Clinics

Next Clinics testuje na COVID-19
07.05.2020

Next Clinics testuje na COVID-19

Next Clinics spolupracuje s Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje a testuje onemocnění COVID-19 na Česko-rakouské hranici Dne 29. dubna jsme vybudovali odběrové pracoviště pro provádění testování na COVID-19 pro kohokoli, kdo cestuje z Rakouska do České republiky. Toto úsilí mělo ve spolupráci se starostou Dolního Dvořiště a také Policii České republiky pomoci přeshraničním pracovníkům, kteří potřebovali prokázat negativní test českým úřadům. Nápad přišel od Dr. Kotrbové, ředitelky Jihočeského hygienického úřadu. Úsilí její kanceláře a celého regionu vedlo k tomu, že Jihočeský kraj měl nejnižší počet pozitivních pacientů, a ona podporuje i další testování, Na tomto hraničním přechodu bylo testováno více než 500 lidí. Next Clinics otevírá druhý testovací bod COVID-19 v západočeském regionu 5. května 2020 jsme pak otevřeli své druhé testovací místo COVID-19 v Plzni, abychom zopakovali úspěch a důležitost svého prvního testovacího místa na hranici Dolní Dvořiště mezi Českou republikou a Rakouskem.

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Informace o existenci koncernu Next Clinics
24.01.2020

Informace o existenci koncernu Next Clinics

Společnost Next Clinics Czech a.s., IČO: 04287576, sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20830, tvoří koncern s následujícími společnostmi podrobenými jejímu jednotnému řízení: NL - BioLAB s. r. o., IČO: 49827081, sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 33961 („Dcera 1”) NL - CLINIC Gest IVF s.r.o., IČO: 28871260, sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 150293 („Dcera 2”) IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen s. r. o., IČO: 26360942, sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 15324 („Dcera 3”) Poliklinika Anděl s.r.o., IČO: 27381200, sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 115233 („Dcera 4”) NL - CLINIC Gepamed s.r.o., IČO: 24224383, sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 190281 („Dcera 5”) Genetika Plzeň, s.r.o., IČO: 26357623, sídlem Parková 1254/11a, Černice, 326 00 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 15141 („Dcera 6”) Genetika West, s.r.o., IČO: 29106567, sídlem Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 25151 („Dcera 7”) CGOP, s.r.o., IČO: 28442946, sídlem Vocelova 603/5, Praha 2, 12000, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 141842 („Dcera 8”)

Číst víceikona šipka

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Next Clinics na veletrhu v Kolíně
23.10.2018

Next Clinics na veletrhu v Kolíně

Během víkendu 13. a 14. října byl Next Clinics součástí veletrhu Kinderwunsch Tage v Kolíně nad Rýnem zaměřujícího se na léčbu neplodnosti. Ten patří k největším akcím tohoto druhu v Německu, což dokazuje fakt, že ho tento rok navštívilo 1 720 lidí. Návštěvníci veletrhu se se značkou Next Clinics mohli potkat již přímo při příchodu do budovy Sartory sálu, kde se akce konala. NEXCLINICS kavárna vytvořila nepřehlédnutelný prostor – útočiště pro návštěvníky veletrhu, kde si mohli odpočinout a dát si drobné občerstvení, kávu a další nápoje. Stánek NEXCLINICS nebylo těžké mezi ostatními vystavovateli najít, na první pohled se totiž odlišoval. Díky květinám a jednoduchému designu tvořil pomyslnou oázu se dvěma oddělenými místnostmi, které nabízely maximální diskrétnost. Zájemci o naše služby si tak mohli s lékaři nerušeně povídat a diskutovat bez ohledu na ruch veletrhu. S návštěvníky si postupně popovídalo šest našich lékařů. Kvůli velkému množství návštěvníků bylo také možné, aby si zájemci zamluvili konkrétní čas u našich hostesek, a kromě prostor stánku se osobní konzultace uskutečnily také v prostorách kavárny. V konferenčních místnostech Sartory sálu měli v průběhu víkendu přednášky dva z našich odborníků – Dr. Michael Jemec a Dr. Birgit Wogatzky. Na veletrhu jsme také poprvé představili lifestylový časopis LoonaMag. První číslo LoonaMag jsme věnovali všem, kteří touží po dítěti, a zabývá se nejrůznějšími tématy spojenými s každodenními výzvami, které problémy s početím provázejí. Časopis byl k mání na stánku a každý návštěvník si ho mohl odnést s sebou domů. Kinderwunsch Tage v Kolíně umožnil návštěvníkům akce setkat se osobně s lékaři a dalšími odborníky. NEXCLINICS vystupovala z řady klasických IVF klinik a nabídla návštěvníkům něco navíc – soukromí, ohleduplný přístup, prostor pro konzultaci a maximální profesionalitu.

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Next Clinics se zúčastní veletrhu KinderwunschTage
11.10.2018

Next Clinics se zúčastní veletrhu KinderwunschTage

Specialisté v oboru nabídnou nejen odborné informace, ale také semináře či možnost nezávazné konzultace. KinderwunschTage je jedinečná příležitost, jak během jediného víkendu získat maximum informací o IVF a seznámit se se zástupci klinik Next Clinics. Veletrh KinderwunschTage Köln 13. – 14. října 2018 https://www.kinderwunsch-tage.de/en/

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Koronavirus

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Medical Tribune: Asistovaná medicína je jen začátek. Budujeme lifestylovou medicínu
17.09.2018

Medical Tribune: Asistovaná medicína je jen začátek. Budujeme lifestylovou medicínu

Ing. Miroslav Herden, někdejší zakladatel české sítě laboratoří Synlab, se svými společníky třetím rokem nakupuje po Evropě kliniky in vitro fertilizace (IVF) a poskytovatele přidružených služeb. Se sítí NEXTCLINICS má velké plány. Chce být největším hráčem v oboru. „Jak z IVF kliniky uděláte čistě investiční produkt a stavíte se k tomu jako k fabrice, nemůže to fungovat,“ tvrdí.   Byla to pro vás velká změna profesního života, když jste od zavedené sítě laboratoří Synlab přešel k budování nového řetězce poskytovatelů zdravotních služeb? Když jsem se na konci devadesátých let vracel po řadě let života v Německu zpátky do Česka, začínal jsem tu výrobou diagnostických přístrojů. Dodávali jsme je do laboratoří. Od té doby se pořád přibližuju blíž a blíž pacientovi. Z toho pohledu to je logický krok. Proč jste ten krok udělal? Vždy mě pracovně lákalo to, co se dynamicky vyvíjí, spíš než to, co už je ustálená komodita. Nezní to dobře, říkat o jakékoli součásti zdravotnictví, že je to komodita. Laboratoře ale dnes devalvovaly z dynamicky se rozvíjejícího oboru na pouhé hledání úspor. Kvalita je dnes určená různými normami a atestacemi a už se soutěží jen o to, kdo to vyrobí levněji. To mě jako člověka zvyklého posledních 25 let pořád něco stavět, neuspokojuje. Je v tom málo prostoru pro kreativitu a intuici. Někdy v roce 2014 se Synlab ucházel o účast v tehdy zamýšleném PPP projektu (spolupráce státu se soukromníky, pozn. red.) na výstavbu nové nemocnice. To byl váš nápad, jít do toho? Ano. Účastnit se takové investice v nemocnici, která má mimo jiné jediné transplantační centrum v zemi, to je poslání. To slovo je sice strašně profláklé, ale přesné. Vždy jsem se snažil, aby to, co dělám, pro mě bylo něco víc než jen práce nebo investice. Nikdy jsem nesměřoval ke kupeckému přemýšlení: investuji milion, dostanu deset. Měl jsem koncept, kterého jsem chtěl dosáhnout. Když jsem v roce 2005 založil a začal budovat Synlab, naše první velká investice byla koupě firmy Imumed. Imumed představoval to, co dál rozvíjíme i dnes. Měl ambulance napojené na laboratoře a lékárny a dohromady to dávalo smysl. Co vytváříme dnes, je lifestylová medicína. Nejsou to jen centra asistované reprodukce. Asistovaná reprodukce je jen začátek. Je nezbytnou součástí toho, co budujeme, a dveřmi do komunity našich klientů. Jak to začalo, že jste začal vytvářet NEXTCLINICS jako evropskou síť poskytovatelů péče? Když jsem pracoval v nejvyšším managementu mezinárodní centrály Synlabu, měl jsem na starosti IT a inovace. Koukal jsem na firmy, které jsou na prodej a Synlab je nechce. Dva roky jsem si mezi nimi vybíral. Mezi nimi jsem našel nabídku profesora Karla Sterzika z Ulmu. Je považován za otce zakladatele asistované reprodukce v Německu. Podařilo se mi jej získat a dnes je spolumajitelem a spoluinvestorem v NEXTCLINICS. Jeho klinika si říká Kinderwunsch Klinik, něco jako klinika touhy po dítěti. Profesor Sterzik tvrdí, že ženy, které nemohou otěhotnět, mají spoustu starostí. Začíná to tím, že velká část z nich má imunologické nebo alergologické problémy. Mají špatný životní styl a stravovací návyky. Že žena nemůže otěhotnět, je ovlivněno spoustou faktorů. Ty profesor Sterzik řeší na jednom místě službami několika lékařských oborů, celostní medicíny, ale i cvičením a kursy jógy. A přidal k tomu plastickou chirurgii, protože žena, která rodí po 35. narozeninách, chce, aby pak vypadala ještě krásněji než předtím. Zároveň má i specializovanou laboratoř s těžištěm v imunologii a genetice. Asi půl roku jsme se s profesorem Sterzikem potkávali a bavili a byla to jedna z prvních investic, které NEXTCLINICS koupila. Vy jste byl iniciátorem vzniku NEXTCLINICS? A kdo byli na začátku vaši společníci? Jsem jedním ze zakládajících společníků. Kromě mě to byli lidé z mého okolí, se kterými spolupracuji už dlouho. O některých společnících mluvit nechci. Významný díl zainvestovala Kateřina Kotrčová, která dříve řídila Synlab v Česku. Další byli někdejší společníci Synlabu, kteří prodali své podíly v roce 2015, když většinu Synlabu převzal investiční fond Cinven. Mezi nimi profesor Winfried März, Markus Stötter a další. Vysvětlil jsem jim, co jdeme dělat, a dali jsme dohromady 50 milionů eur. Dnes už je proinvestováno víc než 120 milionů eur. V listopadu loňského roku jsme oslovili Oaktree Capital, třetí největší investiční společnost na světě. Nabídli jsme jim, jestli nechtějí své peníze zhodnocovat s námi, a oni souhlasili. Zní to lehce, ale bylo za tím půlroční jednání. Zavázali se k 150 milionům eur investic. Jaký za to má Oaktree Capital ve skupině NEXTCLINICS podíl? Získali padesát procent akcií a právo veta. Jestli správně počítám, letos jste tedy zatím kupovali společnosti za nějakých 40 milionů, ale v plánu jste měli proinvestovat letos 200 milionů eur. Podaří se to? Na plánovaných 200 milionů eur se do konce roku dostaneme. Teď letím do Kanady a do Spojených států, kde máme vytipována čtyři zajímavá zařízení, která zvažujeme koupit. Jedno z nich je ve Washingtonu a je zajímavé proto, že přes spřízněnou agenturu obsluhuje čínský trh. Čína je významný zdroj zákazníků. Provozovat kliniku přímo v Číně nechcete? Přímo do Číny rozhodně podnikat nepůjdu. Nemají know‑how a mnohé metody asistované reprodukce jsou zakázané. Páry z Číny často chtějí určit pohlaví embrya, to se dělá při velmi časné fázi vývoje embrya. V USA i v Česku je to povoleno, v některých zemích, ani v Číně, není. Musíme nabízet servis pro čínský trh a hledáme partnera, ke kterému budou čínské páry jezdit. Do Česka by Číňanky nejezdily? Možná i jezdily, ale potřebovali bychom k tomu biologický materiál, který v Česku neseženete. Dárce spermatu i vajíček, které by čínské páry akceptovaly, seženete nejsnáze v čínské komunitě ve Spojených státech. To je zásadní. V 38 letech nemá dvanáct procent žen vlastní použitelná vajíčka. V jaké fázi jsou vaše jednání ve Spojených státech? Chtěli bychom podepsat smlouvy do konce roku. Do konce tohoto roku budeme největší řetězec v Evropě a do konce příštího roku na světě. Podle čeho si vybíráte kliniky, které kupujete? Když si vybíráme poskytovatele do naší sítě, hledáme ty, kteří nabízejí reprodukční medicínu a ještě něco navíc. Třeba laboratoř, plastickou chirurgii, prenatální medicínu… Také se rozhodujeme podle toho, kde jsou a jak vypadají. V rakouském Bregenzu, který leží na břehu Bodamského jezera, máme krásnou kliniku. V Luganu je to z kliniky pěšky dvě stě metrů k pobřeží Luganského jezera. V Bologni je zas naše zařízení na radničním náměstí. Ukazuje se, že žena nechce potkat ve dveřích kliniky své známé, vysvětlovat jim, čím prochází. Chce odjet na dovolenou a vrátit se těhotná. Byl jsem překvapen, že například na klinice v Ulmu je přibližně třetina klientek z tohoto města, zbytek z Mnichova a Norimberku. Také na klinice v Mnichově, kde jsme před podpisem kupní smlouvy, je jen třetina pacientek z Mnichova, zbytek tam dojíždí. V Gestu v Praze, na klinice v Luganu, ve Valencii i jinde z toho mají významný příjem. V létě je největší sezóna. To znamená, že část zdravotní turistiky v reprodukční medicíně ani není daná tím, že by páry hledaly to nejlepší nebo nejlevnější? Cena určitě není rozhodující. Důležité je nabízet osobní zákaznickou péči. Každá klientka má svoji konkrétní asistentku, která jí zařídí hotel, vyzvedne ji na letišti, překládá jí z cizího jazyka, oběhne s ní potřebná vyšetření. Na peníze se ta klientela, která přilétá na naše kliniky ze zahraničí, neptá jako na první věc. Dnes máte čtrnáct klinik. Co vám chybí k tomu cíli být největší? Dnes je největší reprodukční klinikou na světě španělské centrum asistované reprodukce IVI (má v současnosti přes 70 klinik, pozn. red.), ale nenabízí k in vitro fertilizaci (IVF) další obory a služby. Nemá tah na branku, co se týká asijských trhů, zatímco my jsme před podepsáním smlouvy v Singapuru a Kambodži. Máme navíc jednu vyhlédnutou firmu z baltických zemí, která působí na území od Tallinu přes Tbilisi a Nové Dillí až po Kambodžu. Pak se naše síť obtočí kolem celého glóbu. Hledáme ještě vhodného partnera v Japonsku. Naši konkurenti nabízejí jen jedinou službu, a to se mi nikdy nevyplatilo. Chci mít pod kontrolou zdroje. Kdo má biologický materiál, kontroluje byznys. K čemu vám je sebelepší centrum asistované reprodukce, když nejste schopni nabídnout biologický materiál odpovídajícího fenotypu. Chceme koupit také ještě jedno španělské centrum dárcovství vajíček. Už dnes jsme největší dodavatel biologického materiálu pro IVF v Itálii i ve Španělsku, dodáváme i skupině IVI. A co procedury s vlastním biologickým materiálem? Social freezing (preventivní mražení zárodečných buněk z důvodu odložení rodičovství do pozdějšího věku, pozn. red.) sice trend je, ale problémy mají i lidé v nižším věku. Než seženeme jednoho zdravého dárce spermií, projde testy patnáct kluků mezi 22 a 30 lety. Mají spermie poškozené životním prostředím. Na to se soustředíme, a také na genetické laboratoře, které budou podporovat narození zdravých děťátek. Dodává se takový biologický materiál i přeshraničně? V rámci Evropské unie ano. Do Spojených států je to problém. Můžete tedy využívat svou španělskou dárcovskou komunitu ve všech zařízeních v Evropské unii i v Česku? Buď posíláte buňky, nebo můžou přijet dárci. Obojí má své výhody. Dozvěděl jsem se, že zamražená vajíčka jsou pro umělé oplodnění lepší, a to dokonce i u ženy, která pro proceduru využívá svá vlastní vajíčka. Jak tedy budete měřit ten svůj cíl být největší hráč v reprodukční medicíně na světě? Pokud se budeme srovnávat ve velikosti podle EBITDA (hrubý zisk před započtením daní i odpisů, pozn. red.), budeme v tomto oboru určitě příští rok největší na světě, protože si vybíráme firmy, které dobře hospodaří. Pokud se týká obratu, do tří čtyř let bychom chtěli mít obrat více než 600 milionů eur. Pak bychom byli největší z hlediska obratu. (IVI má zhruba 300 milionů eur roční obrat, pozn. red.) Pokud jde o počet cyklů umělého oplodnění, jsme dnes asi na 15 tisících cyklech. Považujete za svého konkurenta FutureLife ze skupiny založené Andrejem Babišem? Ten má 16 klinik asistované reprodukce a uvádí, že ročně provede 25 tisíc cyklů umělého oplodnění a má tržby 100 milionů eur. Ne tak úplně. Působí na jiných trzích, potkáváme se jen v Česku. NEXTCLINICS má v tuto chvíli v Česku dvě IVF kliniky: IVF Zentren prof. Zecha v Plzni a Gest v Praze, dohromady s obratem zhruba 220 milionů korun. Z toho je jen 60 milionů korun přes zdravotní pojišťovny a zbytek jsou samoplátci. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami si sice i my chceme udržet, nejsou ale pro nás tak důležité, abychom posílali obchodní zástupce, aby motivovali gynekology, aby k nám posílali svoje pacientky. Tenhle segment ať si obslouží někdo jiný. Na co se ještě soustředíte? Profesor Zech na své klinice vybaví klientky ze všeho nejdříve meditací a potravinovými doplňky. Ženy trochu změní životní styl. Až dvacet procent žen, které měly problém otěhotnět, otěhotní jen díky této podpoře a nemusejí podstupovat žádné zákroky. To je cesta, kterou musíme jít. Aplikovat hormonální stimulaci a klasickou medicínu, až když to jinak nejde. Profesora Zecha zmiňujete už poněkolikáté. Jeho sedm klinik jste koupili letos v červenci. Bylo složité ho získat? Určitě dostal i jiné nabídky. Chtěli ho všichni. My jsme s ním jednali dva roky. Vybral si nás, ačkoli jsme mu nenabídli nejvíc peněz. Opravdu tomu, co děláme, věří. Investuje do skupiny skoro polovinu toho, co za svůj podíl dostal. Nabídli jsme mu, že se z jeho kliniky, kterou vypiplal, stane světový hráč. Stane se předsedou naší lékařské rady a bude určovat směr celé skupiny. Má ze všech nejlépe zorganizovanou péči, má vypracované směrnice, vyvinutý software sledování kvality, e‑learning, online přednášky. Můžete jmenovat další medicínské osobnosti, na kterých projekt stojí? Profesor Marco Filicori z Bologne, to je velký inovátor a vizionář. Profesor Winfried März z Heidelbergu povede Nextclinics Akademii. Startuje od 1. ledna 2019 a bude vzdělávat hlavně náš personál. Zároveň budou připraveny semináře pro budoucí maminky, které chceme také edukovat. Ještě probíhá v Evropě vlna, kdy původní zakladatelé, kteří IVF kliniky vybudovali před desítkami let, je odprodávají investorům? Moc takových klinik už na prodej není. Na trhu se sice pohybují investoři, kteří kupují prakticky cokoli. Koupí stoprocentní podíl, z vedoucích lékařů se stanou obyčejní zaměstnanci bez osobní motivace, jmenují tam manažera z úplně jiného oboru a výsledky nejsou moc dobré. Není divu. Jedině lékaři, kteří na klinice pracují, to mohou tlačit dopředu. Jak z IVF kliniky uděláte čistě investiční produkt a stavíte se k tomu jako k fabrice, nemůže to fungovat. My kupujeme jen takové kliniky, kde má její majitel představu, kam se chce za pět let posunout a jak si vychová nástupce. A mají u vás lékaři, kteří byli u počátků oboru, svoje nástupce? Všichni mají nástupce, kteří jsou také zainteresovaní. Za každý rok práce dostávají určitý podíl ve firmě. Jak teď pracujete s klinikami, které jste koupili? Co měníte, aby tvořily skutečně síť? Původní majitelé všech klinik se stali našimi společníky. Nekoupili jsme nikoho, kdo by nechtěl s námi do našeho projektu dál investovat. To má svůj význam. Kdo reinvestuje významný díl peněz, které za podíl ve společnosti dostane, má velký zájem, aby synergie uvnitř skupiny fungovaly. Český management sedí v Augsburgu, kde máme sídlo. Doktor Martin Hoffmann, který v Česku vybudoval Gest, má na starosti rozvoj a synergie IVF klinik. Rozvoj laboratoří má na starosti Kateřina Kotrčová, která byla výkonnou ředitelkou v Synlabu. Lékařská rada bude mít za předsedu profesora Zecha, který bude řídit medicínskou stránku. Dává smysl sdružovat ve vaší síti nákupy? Materiálová náročnost je v našem oboru kolem sedmi procent. Moc tam neušetříte. V současné době řešíme ultrazvuky. Příští rok jich plánujeme koupit asi 35. Na to se vyplatí s dodavateli domluvit na nějakých jednotných podmínkách. Není to ale to hlavní. Na co klademe důraz a co je mnohem důležitější, je společná personální politika. Podpoříme ji akademií pro zaměstnance.   KDO JE... Ing. Miroslav Herden 56 let výkonný ředitel a spoluzakladatel NEXTCLINICS Vystudoval VŠCHT v Praze. Kariéru začal na oddělení hematologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice, poté pracoval v nově vzniklé divizi zdravotnické techniky Družstva mechaniků Praha. V polovině osmdesátých let emigroval do Hamburku. Pracoval ve společnosti Beiersdorf AG a stal se vedoucím laboratoře experimentální dermatologie jejího výzkumného centra. Ve společnosti Kone Instruments později získal pozici obchodního ředitele. V roce 1998 se vrátil do Česka a založil firmu Vian. O sedm let později zakládá českou odnož mezinárodní skupiny Synlab, která se brzy stává největší sítí laboratoří u nás. Později svých 40 procent v českém Synlabu prodává, získává 1,5 procenta v mateřské společnosti a stává se členem jejího představenstva. NEXTCLINICS se sídlem v Augsburgu založil v roce 2015 (dříve s názvem NL‑Holding). Synlab opustil v prosinci 2017. Rád se potápí a v zimě lyžuje. Zdoj: Medical Tribune

Číst víceikona šipka

Next Clinics

Píše se o nás

Next Clinics je generálním partnerem akce (URO)logické kroky ke zdraví
31.08.2018

Next Clinics je generálním partnerem akce (URO)logické kroky ke zdraví

Společnost Next Clinics je generálním partnerem akce (URO)logické kroky ke zdraví. Zároveň jsme se stali patronem témat v Diskrétním koutku. Přijďte si 28. září užít zábavné odpoledne na Ladronce doplněné konzultacemi s odborníky z oblasti urologie a gynekologie. Na programu bude hudební vystoupení skupiny Pískomil se vrací, autogramiáda známých českých osobností nebo cvičení s fyzioterapeuty. Náš Diskrétní koutek se zaměří na hormonální poruchy, problémy s otěhotněním a neplodnost. Dotazy bude zodpovídat MUDr. Jan Šulc z našeho Centra reprodukční medicíny a gynekologie GEST.

Číst víceikona šipka

Next Clinics

Sloučení významných poskytovatelů zdravotní péče
23.07.2018

Sloučení významných poskytovatelů zdravotní péče

Rádi bychom Vás informovali, že k 1.7.2018 došlo k částečnému sloučení dvou významných poskytovatelů zdravotní péče patřících pod skupinu NEXTCLINICS, společností Poliklinika Anděl s.r.o. a RESPIMED s.r.o. Obě společnosti budou od této chvíle vystupovat pod hlavičkou jediného poskytovatele, a sice Poliklinika Anděl s.r.o. Nově vzniklá společnost Respimed s.r.o. nemá se skupinou NEXTCLINICS žádné vlastnické vazby. Sloučením obou společností dojde k rozšíření zdravotní péče o další obory, které bude poskytovat Poliklinika Anděl na pracovišti Smíchov, na adrese Radlická 19/1, Praha 5. Jedná se zejména o praktické lékařství, dětské lékařství, fyzioterapie, interní lékařství, kardiologie, pneumologie a psychiatrie.    Těšíme se na Vaši návštěvu v našich zdravotnických zařízeních.“  

Číst víceikona šipka

Next Clinics

Společnost Next Clinics se zúčastnila konference v Barceloně
04.07.2018

Společnost Next Clinics se zúčastnila konference v Barceloně

Přední lékaři a odborníci na reprodukční medicínu z klinik ProCrea, Gest a IMER se setkali na začátku července na konferenci ESHRE 2018 (Konference evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii) ve španělské Barceloně. Celou konferenci jsme si skvěle užili. Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci a našemu kolektivu lékařů z Next Clinics za příjemné setkání na další vydařené akci!

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Next Clinics

Next Clinics DAY 2018
20.06.2018

Next Clinics DAY 2018

Kouzelné prostředí romantického zámku Hluboká a Zámecké jízdárny, spoustu čerstvých novinek a pestrý program. To vše si dosyta užili hosté, kteří v pátek 15. a v sobotu 16. června zavítali na akci Next Clinics Day 2018. Výjimečného setkání zaměstnanců a přátel společnosti Next Clinics se zúčastnilo více než 150 hostů. Nechyběli zástupci laboratoří BioLAB, Genetiky Plzeň, kliniky Gest, ambulancí Gepamed, Respimed nebo Polikliniky Anděl. Kromě zástupců českých subjektů spadajících pod křídla Next Clinics na setkání dorazila i řada vzácných hostů ze sesterských společností ze zahraničí.   Video z akce Next Clinics Day 2018. Plno novinek, zábavy a zážitků.  Dvoudenní akci oficiálně odstartoval Miroslav Herden, CEO a člen poradního výboru, který hostům krátce představil vize, hlavní cíle a plány týkající se expanze skupiny. Poté se ujali slova jeho kolegové, kteří zahraničním hostům představili českou část společnosti. Za Next Clinics Czech vystoupila Kateřina Kotrčová, Centrum reprodukční medicíny a gynekologie Gest představil Martin Hofman, Genetiku Plzeň uvedl Petr Lošan a za laboratoře BioLAB mluvil František Musil.   Na české zástupce Next Clinics navázali jejich zahraniční kolegové. Společnost ProCrea, přední švýcarské centrum asistované reprodukce, představil Michael Jemec. Kliniku asistované reprodukce IMER ze španělské Valencie představil Adriano Carbone. Dále pak vystoupil Gabriele Luparia reprezentující milánskou laboratoř Archimed. Právě španělský IMER a italský Archimed jsou nejnovějšími akvizicemi holdingu a do rodiny Next Clinics vstoupily teprve na začátku letošního roku. Jako poslední na prezentaci hovořil Martin Würtele z Centra asistované reprodukce Praxisklinik Frauenstraße v německém Ulmu. Po skončení oficiální prezentace následovala páteční večerní party s bohatým programem, během kterého si hosté mohli užít živou španělskou hudbu, večerní prohlídku zámku, školu latinskoamerických tanců, mobilní kasino nebo barokní ohňostroj. Sobotní program odstartoval již v brzkých ranních hodinách golfem v podobě turnaje a golfové akademie, pro ty, kteří s tímto sportem teprve začínají. V rámci volnočasových aktivit mohli zájemci navštívit ZOO na Hluboké, vychutnat si výlet parníkem, návštěvu Českého Krumlova, ochutnat středomořskou kuchyni nebo degustaci vybraných vín. Všem účastníkům děkujeme za účast, dobrou náladu a skvělé zážitky. Společně s kolegy ze Španělska, Švýcarska, Itálie a Německa jsme vytvořili fantastickou atmosféru. Věříme, že toto naše setkání posílí úspěšnou spolupráci v rámci celé skupiny a přispěje k dalšímu rozvoji společnosti Next Clinics.   

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Next Clinics

Společnost Next Clinics pokračuje v dynamickém vývoji
07.06.2018

Společnost Next Clinics pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost Next Clinics, poskytovatel prémiové zdravotní péče a leader v oblasti chytrého zdraví (smart health), se stále dynamicky vyvíjí. V posledních třech měsících se odehrály opět zásadní změny, které podporují budování stabilní značky poskytující kompletní zdravotní péči se službami s vysokou přidanou hodnotou a interaktivní komunikací mezi pacientem a lékařským zařízením.  Next Clinics (dříve NL – Holding) změnila v dubnu své sídlo a přestěhovala se do známé pražské budovy TOKOVO na Praze 7 (Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7). Tím jsme umožnili ještě efektivnější spolupráci v kolektivu nových a stávajících odborníků, kteří se starají o Váš komfort a rozšiřování služeb. K začátku měsíce června došlo také ke sloučení společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a společnosti BioLab spol. s r.o., jako společností zanikajících se společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., jako společností nástupnickou. V tento den se také změnily identifikační údaje a název obchodní společnosti NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o. na NL – BioLAB s.r.o. se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7. Došlo tak k završení úspěšné spolupráce mezi jednotlivými dceřinými společnostmi, které přechází pod jednu společnou. Za zaniklé společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. děkujeme za dosavadní kvalitní práci a věříme, že bude stejně úspěšná i v případě nástupnické společnosti NL – BioLAB s.r.o.  

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Next Clinics

Večer otevřených dveří centra ProCrea
04.05.2018

Večer otevřených dveří centra ProCrea

Ve čtvrtek 17. května 2018 od 18:00 můžete navštívit při příležitosti „Večera otevřených dveří“ Centrum plodnosti ProCrea v Luganu ve Švýcarsku. Na jaká témata diskusí se můžete těšit? Specialisté z kliniky vysvětlí, co je to infertilita a jakými léčebnými postupy je možné vypořádat. Opominutý nezůstane ani pohled z psychologické stránky. Po skočení konference bude prostor pro otázky a prohlídku centra. Setkání se zúčastní i pár, který se podělí o své pozitivní zkušenosti s podstoupením asistované reprodukce v Centru ProCrea. Účast na konferenci je bezplatná, pouze je nutné se dopředu zaregistrovat telefonicky nebo e-mailem: Telefon: +41 91 92455 55 e-mail: info@procrea.ch (s předmětem „Open Door Evening – Thursday 17th of May 2018"). Více informací na: ProCrea – Swiss Fertility Center zde

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Next Clinics

XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny
18.04.2018

XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

Od 12. do 14. dubna 2018 probíhala v Mikulově XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, při níž jsme dostali příležitost představit odborné veřejnosti značku NEXTCLINICS a ukázat celou paletu služeb, kterou našim klientům poskytujeme.  Vzhledem k zaměření konference byla naše společnost reprezentována jak lékaři z kliniky GENETIKA Plzeň, tak z kliniky reprodukční medicíny a gynekologie GEST. Celá akce byla velmi zdařilá. Děkujeme, že jsme mohli být její součástí.     

Číst víceikona šipka

Next Clinics

Stěhujeme se do nových prostor!
16.04.2018

Stěhujeme se do nových prostor!

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že jelikož stále rosteme, potřebujeme více místa pro naše zaměstnance, kteří se starají o Váš komfort a rozšiřování služeb, a proto se stěhujeme do nových prostor. Od 16. 4. 2018 se mění naše korespondenční adresa. Nově nás najdete ve známé budově TOKOVO na Praze 7 v Holešovicích (Jankovcova 1518/2, Praha 7, 170 00). Naše kanceláře se nacházejí v 7. patře.  Fakturační adresa je prozatím beze změny: Zenklova 340/22, 180 00 Praha 8  Více informací se dozvíte zde. Děkujeme za pochopení!

Číst víceikona šipka

Next Clinics

E15.cz: Evropská skupina Next Clinics s českými kořeny koupila kliniky na Smíchově
11.04.2018

E15.cz: Evropská skupina Next Clinics s českými kořeny koupila kliniky na Smíchově

E15.cz: 11.4.2018 Původem česká skupina, která se zaměřuje na umělé oplodnění, má na svou expanzi po světě 200 milionů eur. Nová evropská zdravotnická skupina Next Clinics s českými kořeny získala v Praze ambulance pod hlavičkami Poliklinika Anděl a Respimed. Dřívější majitelé na ni svoje podíly převedli na konci března. Vyplývá to z dokumentů v obchodním rejstříku. Poliklinika Anděl má ambulance praktických lékařů a odborných specialistů na Smíchově, ve Vysočanech, na Pankráci a v Libni. Předloni vykázala obrat 27,5 milionu korun. Dosavadní majitelé společnosti Poliklinika Anděl se stali členy týmu skupiny Next Clinics. Respimed poskytuje na pražském Smíchově nadstandardní programy objednávkovým systémem, nepřetržitou telefonní poradenskou linkou a podobně. Jeho jednatelem byl exposlanec Boris Šťastný. Síť Next Clinics se začala rozšiřovat loni pod názvem NL – Holding. Sídlo má v Německu. V Česku do ní patří laboratoře, reprodukční klinika Gest a několik dalších ambulancí. Skupina nedávno oznámila koupi kliniky asistované reprodukce ve Švýcarsku Procrea s pobočkami v severní Itálii a s italskou klinikou Archimed. V únoru koupila také kliniku IMER s několika pobočkami ve Španělsku. Letos chystá nákupy za celkem 200 milionů eur. „Vidíme velký potenciál v konsolidaci trhu klinik reprodukční medicíny a navazujících služeb v Evropě a v jejich zapojení do celosvětové sítě,“ uvedl před časem Miroslav Herden, ředitel a spoluzakladatel Next Clinics. Síť na svůj rozvoj získala koncem loňského roku investora Oaktree Capital, jednu z největších investičních skupin na světě. Více informací: zde

Číst víceikona šipka

Centrum reprodukční medicíny

Next Clinics

Píše se o nás

Nové jméno společnosti
04.04.2018

Nové jméno společnosti

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti, mezi něž řadíme i pilíř Next Clinic (dále pak Next Lab a Next Life) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s., více se dozvíte zde.

Číst víceikona šipka

Laboratoře NEXTLAB

Next Clinics

Zobrazeno 24 z 28 novinek