csen
Náš lékař MUDr. Juraj Šimovič spolu s kolegou a kolektivem autorů vydal knihu o plicní endoskopii

Náš lékař MUDr. Juraj Šimovič spolu s kolegou a kolektivem autorů vydal knihu o plicní endoskopii

S potěšením oznamujeme, že MUDr. Juraj Šimovič, lékař na jedné z našich klinik, vydal se svým dlouholetým kolegou – prim. MUDr. Votrubou, PhD. a kolektivem autorů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, knihu o plicní endoskopii.

V současnosti, kromě působnosti v NEXTCLINIC na pražské Alergologické a plicní ambulanci, pracuje MUDr. Juraj Šimovič ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a působí zde v Centru plicní endoskopie jako vedoucí lékař. V roce 2001 promoval na LF Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2006 získal atestaci v oboru pneumologie a ftizeologie.

Ve své profesi se, souběžně s ambulantní praxí, zaměřuje na diagnostiku plicních onemocnění pomocí endoskopických metod.

Uvedená publikace se zaměřuje na současné možnosti endoskopické diagnostiky a léčby v pneumologii, kde v poslední době dochází k velkému vývoji, což se autoři ve své práci snaží reflektovat.