csen
Chronická obstrukční plicní nemoc – plíživé nebezpečí

Chronická obstrukční plicní nemoc – plíživé nebezpečí

Dalším významným dnem je 20. listopad. Na tento den připadá „Světový den boje proti Chronické obstrukční plicní nemoci“. Pokud chcete vědět, jaké jsou rizikové faktory a jak se lze bránit, čtěte dále.

Co je to Chronická plicní nemoc?

Slyšeli jste už o Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)? Každý desátý člověk starší 40 let trpí CHOPN a tato nemoc je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na světě.

 V České republice je jí postiženo zhruba 8 % obyvatel, ale pravidelně se léči jen 2,2 %.  Vývoj onemocnění má pozvolný a nenápadný průběh, ale může mít velice těžké následky. Možná právě díky své plíživosti je tak nebezpečný. Plné uzdravení zatím není možné, proto se terapie omezuje na léčbu kašle a dušnosti i na co nejúčinnější uvolnění a rozšíření dýchacích cest. 

Jak poznat, že se jedná o CHOPN a jak se nechat vyšetřit?

Hlavní příčinou CHOPN je omezený průtok vzduchu v průduškách. Je to reakce těla na látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Nejčastěji jde o kouření tabáku, ale jsou to i expozice pasivnímu kouření a znečištěnému prostředí a svou roli může hrát i genetika.

Pokud celé dny kašlete bez zjevné příčiny, máte dušnost (pocit nedostatečného nadechnutí) a vykašláváte hlen, je možné, že máte 1. nebo 2. stádium CHOPN. Ve 3. a 4. stádiu se poté přidávají i projevy slabosti a ztráty na váze. Přitom jednotlivá stádia se odvíjejí od hodnot zjištěných spirometrickým vyšetřením.

Jak snížit rizika?

Základním předpokladem je vyvarovat se užívání tabákových výrobků, které mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění. Dále byste se měli vyvarovat pobytu v zaprášeném prostředí, nebo se alespoň chránit užíváním ochranných roušek.

Pokud pociťujete, že s vaším dýcháním není něco v pořádku, nechte se neprodleně vyšetřit. Tuto možnost nabízíme i na naší klinice Gepamed v Hradci Králové nebo na Alergologické a plicní Ambulanci v pražských Dejvicích, více viz: https://www.nextclinic.cz/nase-kliniky-a-lekari.