csen

Aktuálně

Pečujte o své zdraví, nemusíte zůstávat doma a vyčkávat, jsme zde stále pro Vás.
30.11.2020

Pečujte o své zdraví, nemusíte zůstávat doma a vyčkávat, jsme zde stále pro Vás.

Nebojte se chodit k lékaři. Pravidelné prohlídky pomáhají předcházet zanedbání péče. Odkládané medicínské ošetření zdravotních problémů může být horší než COVID-19 V dnešní Covidové době se vynořuje jeden problém, o kterém se příliš nemluví. Tím problémem je zanedbání preventivní lékařské péče ze strany pacientů, kteří se bojí přijít k lékaři z důvodu obavy z nákazy infekcí COVID-19. Toto nové onemocnění, jak vidíme v letošním roce, nelze podceňovat, ale kromě této infekce se u nás stále vyskytují i všechny ostatní nemoci, které tu byly i před Covidem. Odkládáním návštěvy u lékaře může původně banální a lehce řešitelný zdravotní problém dojít až k těžkým průběhům a zdravotním obtížím s dokonce i fatálními následky. Náš lékařský tým v Poliklinice Anděl je stále k dispozici a připravený pečovat o své pacienty. Klinika se řídí všemi závaznými předpisy a dodržuje taková medicínská a organizační opatření, aby riziko nákazy svých pacientů i zaměstnanců eliminovala. Naše ordinace jsou stále otevřené a přijímáme pacienty. Nabízíme kvalitní péči a výběr z více než 12 odborností. Pečujte o své zdraví, nemusíte zůstávat doma a vyčkávat, jsme zde stále pro Vás. Poliklinika Anděl, která patří pod Ambulance NEXTCLINICS, Nádražní 762/32, Praha 5 (naproti stanice metra Smíchovské nádraží). Kontakt pro více informací a objednání k našim lékařům: Tel.: 800 111 130 www.ambulancenextclinics.cz

Číst víceikona šipka

Kliniky a ambulance

Odložte cigaretu alespoň na jeden den, může to být nový začátek
23.07.2018

Odložte cigaretu alespoň na jeden den, může to být nový začátek

O své zdraví preventivně pečujeme každý den. Snažíme se žít podle zásad zdravého životního stylu, které sebou nesou konzumaci zdravé a vyvážené stravy, dostatek pohybu a relaxace, ale také omezení některých zlozvyků, mezi které patří i kouření tabákových výrobků. Kouření cigaret je v ČR bohužel stále velmi populární a vliv nemá jen na přímého spotřebitele, ale také na jeho okolí. Zkuste se svého zlozvyku vzdát a s kouřením přestaňte nadobro. Když vdechujeme cigaretový kouř I jednu vykouřenou cigaretu si vaše plíce zapamatují. Vykouříte-li totiž jen jednu cigaretu, do vašeho těla se dostane komplex 4000 plynných i pevných látek. Cigaretový kouř obsahuje 43 karcinogenů, velké množství kokarcinogenů, mutagenů, alergenů, toxických látek atd. Nechybí v něm oxid uhelnatý a obsahuje v malém množství také těžké kovy, kyanovodíky a nitrosaminy. Přesto všechno potkáte na ulici desítky osob, které v ruce drží toto smrtící kombo a v poklidu jej vdechují. Věděli jste, že tabákový kouř dokonce obsahuje radioaktivní látky? Co se děje s organismem kuřáka? Cigaretový kouř vdechujeme s pomocí úst do plic, ale jeho účinky jsou zasaženy i další orgány. Při vdechování cigaretového kouře dochází k podráždění očí, nosu i krku, jelikož vdechujete jedovatý plyn formaldehyd. Inhalovaný kouř poškozuje měkké tkáně, které s ním přichází do kontaktu, tedy zvláště horní cesty dýchací a plíce. Oxidy dusíku navíc zužují dýchací cesty a dochází ke ztíženému dýchání. V kuřákových plicích se též lépe usazují škodlivé látky, viry a bakterie, jelikož vdechované chemické látky oslabují přirozený „samočistící“ mechanismus v plicích. Již zmíněné radioaktivní látky (polonium 210, olovo 210) se ukládají v oblasti větvení dýchací trubice do plic. Škodliviny se však neusazují jen v plicích, ale dostávají se do cévního řečiště a tedy do celého organismu, přičemž se mohou podílet na rozvoji dalších onemocnění. Vliv má samozřejmě kouření i na srdce a krevní cévy. Dochází k poškození srdečních a cévních buněk, k zúžení cév, vašim tkáním se dostává méně kyslíku, jelikož oxid uhelnatý a oxidy dusíku snižují schopnost krve transportovat kyslík. Rizika spojená s užíváním tabákových výrobků Pokud hovoříme o užívání tabáku, může jít nejen o vdechování cigaretového kouře, ale i o formu šňupacího tabáku či žvýkacího tabáku. Samozřejmě každý z nich má odlišný vliv na lidský organismus. Aktivní kuřák je ohrožen celou řadou onemocnění. Ty můžeme rozdělit na fatální, které sebou nesou riziko smrti, viz karcinom plic, horních cest dýchacích, močového měchýře, pankreatu, jícnu, ledvin, ischemickou chorobu srdeční atd. Druhým typem onemocnění, která kuřáka přímo neohrožují na životě, jsou například katarakty, žaludeční vředy, periferní cévní onemocnění, Crohnova nemoc atd. I pasivní kouření sebou nese své následky. Souhrnně řečeno, kuřáci jsou ohroženi vznikem nádorového onemocnění, nemocí srdce a cév, dýchacího ústrojí či cukrovkou. Dlouhodobé kouření se samozřejmě projevuje i zevně, na vaší pleti a pokožce. Přibližně polovina kuřáků nakonec umírá na nemoc způsobenou kouřením.  Pasivní kouření Nebezpečné přitom není jen přímé vdechování cigaretového kouře, ale i tzv. pasivní kouření, tedy situace, kdy nekuřák vdechuje cigaretový kouř z okolního ovzduší. Pokud například oba rodiče doma kouří, mohou u svého dítěte silně podpořit vznik astmatu. Kouření se tedy nedotýká jen osob, které aktivně kouří, ale i jejich okolí, na jehož zdraví mohou mít intenzivní negativní vliv. Když mám respirační obtíže Při respiračních potížích, pocitech dušnosti, dlouhodobějším kašli atd. je vhodné podstoupit funkční vyšetření plic, tzv. spirometrii. Ta zjišťuje, jak své funkce plíce zvládají. Při vyšetření se u pacienta měří objem vzduchu, který vdechuje a vydechuje v závislosti na čase. Toto vyšetření můžete podstoupit na klinikách GEPAMED například v Praze či Hradci Králové. Kouření a astma Cigaretový kouř má celou škálu negativní účinků na lidské tělo. Velmi nebezpečné je však kouření pro osoby, které trpí astmatem. Cigaretový kouř je totiž velmi účinným spouštěčem astmatických příznaků. Při vdechování kouře z cigarety se mikroskopické částečky začínají usazovat ve výstelce dýchacích cest, kde člověka dráždí a u astmatika mohou vyvolat akutní záchvat. Cigaretový kouř poškozuje tzv. řasinkový epitel, který účinně odvádí prach a hlen z dýchacích cest, to se však u kuřáků neděje. V plicích se prach hromadí a plíce obsahují více hlenu. Další podmínky, které nahrávají astmatickému záchvatu. Pokud trpíte astmatem, snažte se aktivnímu i pasivnímu vdechování cigaretového kouře vyhnout.  

Číst víceikona šipka

Články

Kliniky a ambulance

Poliklinika Anděl a RESPIMED se staly součástí našeho týmu
29.03.2018

Poliklinika Anděl a RESPIMED se staly součástí našeho týmu

K 31. 3. 2018 došlo k završení dlouhodobé spolupráce mezi významnými poskytovateli zdravotní péče, společnostmi Poliklinika Anděl s.r.o., RESPIMED s.r.o. a skupinou NEXT CLINICS. Poliklinika Anděl a RESPIMED patří mezi špičková pražská zařízení specializující se na poskytování ambulantní péče v širokém spektru odborností. K výše uvedenému datu se dosavadní majitelé společnosti Poliklinika Anděl, s.r.o. stali společníky týmu skupiny NEXT CLINICS.   Martin Vlček, MUDr. Petr Malý, MUDr. Martin Hofman Poliklinika Anděl s.r.o., člen skupiny NEXT CLINICS ​

Číst víceikona šipka

Kliniky a ambulance

Next Clinics

Chronická obstrukční plicní nemoc – plíživé nebezpečí
20.11.2017

Chronická obstrukční plicní nemoc – plíživé nebezpečí

Dalším významným dnem je 20. listopad. Na tento den připadá „Světový den boje proti Chronické obstrukční plicní nemoci“. Pokud chcete vědět, jaké jsou rizikové faktory a jak se lze bránit, čtěte dále. Co je to Chronická plicní nemoc? Slyšeli jste už o Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)? Každý desátý člověk starší 40 let trpí CHOPN a tato nemoc je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na světě.  V České republice je jí postiženo zhruba 8 % obyvatel, ale pravidelně se léči jen 2,2 %.  Vývoj onemocnění má pozvolný a nenápadný průběh, ale může mít velice těžké následky. Možná právě díky své plíživosti je tak nebezpečný. Plné uzdravení zatím není možné, proto se terapie omezuje na léčbu kašle a dušnosti i na co nejúčinnější uvolnění a rozšíření dýchacích cest.  Jak poznat, že se jedná o CHOPN a jak se nechat vyšetřit? Hlavní příčinou CHOPN je omezený průtok vzduchu v průduškách. Je to reakce těla na látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Nejčastěji jde o kouření tabáku, ale jsou to i expozice pasivnímu kouření a znečištěnému prostředí a svou roli může hrát i genetika. Pokud celé dny kašlete bez zjevné příčiny, máte dušnost (pocit nedostatečného nadechnutí) a vykašláváte hlen, je možné, že máte 1. nebo 2. stádium CHOPN. Ve 3. a 4. stádiu se poté přidávají i projevy slabosti a ztráty na váze. Přitom jednotlivá stádia se odvíjejí od hodnot zjištěných spirometrickým vyšetřením. Jak snížit rizika? Základním předpokladem je vyvarovat se užívání tabákových výrobků, které mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění. Dále byste se měli vyvarovat pobytu v zaprášeném prostředí, nebo se alespoň chránit užíváním ochranných roušek. Pokud pociťujete, že s vaším dýcháním není něco v pořádku, nechte se neprodleně vyšetřit. Tuto možnost nabízíme i na naší klinice Gepamed v Hradci Králové nebo na Alergologické a plicní Ambulanci v pražských Dejvicích, více viz: https://www.nextclinic.cz/nase-kliniky-a-lekari.

Číst víceikona šipka

Články

Kliniky a ambulance

Náš lékař MUDr. Juraj Šimovič spolu s kolegou a kolektivem autorů vydal knihu o plicní endoskopii
17.09.2017

Náš lékař MUDr. Juraj Šimovič spolu s kolegou a kolektivem autorů vydal knihu o plicní endoskopii

S potěšením oznamujeme, že MUDr. Juraj Šimovič, lékař na jedné z našich klinik, vydal se svým dlouholetým kolegou – prim. MUDr. Votrubou, PhD. a kolektivem autorů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, knihu o plicní endoskopii. V současnosti, kromě působnosti v NEXTCLINIC na pražské Alergologické a plicní ambulanci, pracuje MUDr. Juraj Šimovič ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a působí zde v Centru plicní endoskopie jako vedoucí lékař. V roce 2001 promoval na LF Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2006 získal atestaci v oboru pneumologie a ftizeologie. Ve své profesi se, souběžně s ambulantní praxí, zaměřuje na diagnostiku plicních onemocnění pomocí endoskopických metod. Uvedená publikace se zaměřuje na současné možnosti endoskopické diagnostiky a léčby v pneumologii, kde v poslední době dochází k velkému vývoji, což se autoři ve své práci snaží reflektovat. 

Číst víceikona šipka

Kliniky a ambulance

Next Clinics

Zobrazeno 5 z 5 novinek