csen
Odložte cigaretu alespoň na jeden den, může to být nový začátek

Odložte cigaretu alespoň na jeden den, může to být nový začátek

O své zdraví preventivně pečujeme každý den. Snažíme se žít podle zásad zdravého životního stylu, které sebou nesou konzumaci zdravé a vyvážené stravy, dostatek pohybu a relaxace, ale také omezení některých zlozvyků, mezi které patří i kouření tabákových výrobků. Kouření cigaret je v ČR bohužel stále velmi populární a vliv nemá jen na přímého spotřebitele, ale také na jeho okolí. Zkuste se svého zlozvyku vzdát a s kouřením přestaňte nadobro.

Když vdechujeme cigaretový kouř

I jednu vykouřenou cigaretu si vaše plíce zapamatují. Vykouříte-li totiž jen jednu cigaretu, do vašeho těla se dostane komplex 4000 plynných i pevných látek. Cigaretový kouř obsahuje 43 karcinogenů, velké množství kokarcinogenů, mutagenů, alergenů, toxických látek atd. Nechybí v něm oxid uhelnatý a obsahuje v malém množství také těžké kovy, kyanovodíky a nitrosaminy. Přesto všechno potkáte na ulici desítky osob, které v ruce drží toto smrtící kombo a v poklidu jej vdechují. Věděli jste, že tabákový kouř dokonce obsahuje radioaktivní látky?

Co se děje s organismem kuřáka?

Cigaretový kouř vdechujeme s pomocí úst do plic, ale jeho účinky jsou zasaženy i další orgány. Při vdechování cigaretového kouře dochází k podráždění očí, nosu i krku, jelikož vdechujete jedovatý plyn formaldehyd. Inhalovaný kouř poškozuje měkké tkáně, které s ním přichází do kontaktu, tedy zvláště horní cesty dýchací a plíce. Oxidy dusíku navíc zužují dýchací cesty a dochází ke ztíženému dýchání. V kuřákových plicích se též lépe usazují škodlivé látky, viry a bakterie, jelikož vdechované chemické látky oslabují přirozený „samočistící“ mechanismus v plicích. Již zmíněné radioaktivní látky (polonium 210, olovo 210) se ukládají v oblasti větvení dýchací trubice do plic. Škodliviny se však neusazují jen v plicích, ale dostávají se do cévního řečiště a tedy do celého organismu, přičemž se mohou podílet na rozvoji dalších onemocnění. Vliv má samozřejmě kouření i na srdce a krevní cévy. Dochází k poškození srdečních a cévních buněk, k zúžení cév, vašim tkáním se dostává méně kyslíku, jelikož oxid uhelnatý a oxidy dusíku snižují schopnost krve transportovat kyslík.

Rizika spojená s užíváním tabákových výrobků

Pokud hovoříme o užívání tabáku, může jít nejen o vdechování cigaretového kouře, ale i o formu šňupacího tabáku či žvýkacího tabáku. Samozřejmě každý z nich má odlišný vliv na lidský organismus. Aktivní kuřák je ohrožen celou řadou onemocnění. Ty můžeme rozdělit na fatální, které sebou nesou riziko smrti, viz karcinom plic, horních cest dýchacích, močového měchýře, pankreatu, jícnu, ledvin, ischemickou chorobu srdeční atd. Druhým typem onemocnění, která kuřáka přímo neohrožují na životě, jsou například katarakty, žaludeční vředy, periferní cévní onemocnění, Crohnova nemoc atd. I pasivní kouření sebou nese své následky. Souhrnně řečeno, kuřáci jsou ohroženi vznikem nádorového onemocnění, nemocí srdce a cév, dýchacího ústrojí či cukrovkou. Dlouhodobé kouření se samozřejmě projevuje i zevně, na vaší pleti a pokožce. Přibližně polovina kuřáků nakonec umírá na nemoc způsobenou kouřením. 

Pasivní kouření

Nebezpečné přitom není jen přímé vdechování cigaretového kouře, ale i tzv. pasivní kouření, tedy situace, kdy nekuřák vdechuje cigaretový kouř z okolního ovzduší. Pokud například oba rodiče doma kouří, mohou u svého dítěte silně podpořit vznik astmatu. Kouření se tedy nedotýká jen osob, které aktivně kouří, ale i jejich okolí, na jehož zdraví mohou mít intenzivní negativní vliv.

Když mám respirační obtíže

Při respiračních potížích, pocitech dušnosti, dlouhodobějším kašli atd. je vhodné podstoupit funkční vyšetření plic, tzv. spirometrii. Ta zjišťuje, jak své funkce plíce zvládají. Při vyšetření se u pacienta měří objem vzduchu, který vdechuje a vydechuje v závislosti na čase. Toto vyšetření můžete podstoupit na klinikách GEPAMED například v Praze či Hradci Králové.

Kouření a astma

Cigaretový kouř má celou škálu negativní účinků na lidské tělo. Velmi nebezpečné je však kouření pro osoby, které trpí astmatem. Cigaretový kouř je totiž velmi účinným spouštěčem astmatických příznaků. Při vdechování kouře z cigarety se mikroskopické částečky začínají usazovat ve výstelce dýchacích cest, kde člověka dráždí a u astmatika mohou vyvolat akutní záchvat. Cigaretový kouř poškozuje tzv. řasinkový epitel, který účinně odvádí prach a hlen z dýchacích cest, to se však u kuřáků neděje. V plicích se prach hromadí a plíce obsahují více hlenu. Další podmínky, které nahrávají astmatickému záchvatu. Pokud trpíte astmatem, snažte se aktivnímu i pasivnímu vdechování cigaretového kouře vyhnout.