csen
Psychohygiena

Psychohygiena

ikona kalendář17.07.2018

Život v současné době a společnosti nás dennodenně vystavuje řadě zátěžových situací. Žijeme ve spěchu, snaze stihnout co nejvíce úkonů, jsme pod tlakem konzumních principů a stále více pracujeme, abychom mohli uspokojovat nově vytvářené potřeby. Často se z tohoto životního kolotoče cítíme ve stresu, unavení a naše duševní zdraví strádá. Existuje však soubor metod, nauka o tom, jak si duševní zdraví i přes tyto životní peripetie udržet a utužovat jej.

Co je to psychohygiena?

Psychohygiena bývá také označována jako nauka či soubor pravidel a metod, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či znovuzískat ztracené duševní zdraví. Pro každého člověka může být návodem, jak si cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky takovým způsobem, aby se stal člověk vyrovnanějším a odolnějším vůči nepříznivým vnějším vlivům (stres, spěch a problémy). Psychohygiena dbá o podporu duševního zdraví a duševní rovnováhy. Učí nás, jak preventivně předcházet psychickým obtížím, které mají za následek i potíže somatické. Máte-li pocit, že u vás již menší obtíže nastaly, může vám pomoci v jejich řešení.

Metody psychohygieny

Mezi základní metody péče o duševní zdraví patří:

  • Dostatek spánku: Každodenní přísun spánku by měl být ideálně mezi 7-8 hodinami. Samozřejmě záleží na věku jedince. V pravidelném spánku vám pomůže, pokud si stanovíte čas, ve který budete pravidelně každý den chodit spát a vstávat.
  • Vyvážená a zdravá strava: Základem duševního zdraví je i vyvážená zdravá strava, která nás zásobuje energií a vytváří naši tělesnou konstituci.
  • Pravidelný pohyb: Je pro celkové zdraví člověka nepostradatelný. Díky němu udržujeme tělo v kondici, podporujeme psychické zdraví a sebevědomí.
  • Správné hospodaření s časem: V dnešní době je vzhledem k množství povinností, které jsou na člověka kladeny, důležité správné hospodaření s časem. Neměli byste zapomínat na dostatečnou dávku relaxace, ať už aktivní či pasivní. Pomůže vám pravidelný denní rytmus práce a odpočinku.
  • Relaxační a autoregulační cvičení: Základem psychohygieny jsou také relaxační a autoregulační cvičení, která pomáhají k cílevědomému zvládání stresu a podpoře duševní vyrovnanosti. Relaxační metodou je například i cvičení jógy, která propojuje relaxaci, tělesné protažení a trénink správného dýchání.

Proč je důležité upevňovat duševní zdraví?

Psychohygiena je důležitou prevencí vzniku psychických, ale i psychosomatických onemocnění. Člověk se na základě dodržování správné psychohygieny stává odolnějším i proti nemocem somatickým. Díky psychohygienickým metodám je člověk vyrovnanějším a dokáže se lépe koncentrovat na práci, ale i na odpočinek. S pevným duševním zdravím přichází i lepší nálada, pozitivnější přístup k životu a člověk lépe funguje v sociální sféře, podporuje zdravé sociální vztahy. A v neposlední řadě přichází subjektivní spokojenost. Naučíte se lépe vyrovnávat s problémy a se stresem. Člověk, který se naučí žít vyrovnaně, dosahuje vnitřní spokojenosti a lépe snáší negativní citová vypětí a stres.

Pro koho je psychohygiena důležitá?

Zásady psychohygieny obsahují základní principy zdravého životního stylu, které by se měla snažit dodržovat každá osoba, jejímž cílem je žít zdravým a vyrovnaným životem. Samozřejmě, že některá povolání jsou psychicky náročnější než jiná a pro tyto osoby, které tato zaměstnání vykonávají, by mělo být nezbytné se metodami psychohygieny řídit. Přepracování, stres, nezdravá strava, nedostatek spánku a pohybu si může brzy vyžádat svou daň ve formě vzniku civilizačních chorob (cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita), rozpadu sociálních vztahů či rozvoji vlastní duševní nevyrovnanosti. Rizikovou skupinou jsou osoby se sedavým způsobem života, osoby, které mají psychicky či fyzicky náročné povolání či jsou náchylnější ke vzniku psychických onemocnění. Důležité je připomínat a učit zásady psychohygieny již děti v útlém věku, nejlépe v rámci školní výuky, aby si principy péče o duševní zdraví pravidelně osvojovaly a staly se tak přirozenou součástí jejich života.