csen
Víte, jak jste na tom s protilátkami proti tetanu?

Víte, jak jste na tom s protilátkami proti tetanu?

I když jsme proti tetanu pravidelně očkováni, riziko onemocnění tetanem stále existuje. Příčinou může být odložené očkování v kombinaci třeba s drobnou nehodou. Větší riziko nákazy hrozí také při návštěvě některých zemí. Poté stačí drobné poranění a kontakt s kontaminovaným předmětem či půdou a neštěstí je na světě.

Můžeme se nakazit tetanem i dnes?

Tetanus je nebezpečným bakteriální infekční onemocněním. Způsobeno je spory bakterie Clostridium tetani. Tetanus je bohužel mezinárodním zdravotním problémem, jelikož spory C. tetani jsou všudypřítomné. Tetanové spory se ve velkém množství vyskytují ve střevech domácích a hospodářských zvířat a prostřednictvím trusu se dostávají do půdy, zvláště té hnojené chlévským hnojem. V půdě mohou spory přežít i několik let. Tetanus se tak nejvíce objevuje v rozvojových zemích, zejména v zemích Afriky a Asie. V ostatních vyspělých zemích je tetanus onemocněním spíše ojedinělým.

„V České republice, díky propracovanému systému povinného plošného očkování, je výskyt onemocnění tetanem velice vzácné. Z dat ze Státního zdravotního ústavu (EPIDAT) vyplývá, že v letech 2008-20017 byly u nás registrovány pouze dva případy onemocnění – jedenkrát v roce 2015 a 2016,” komentuje situaci MUDr. František Musil, vedoucí laboratoře NL - BioLAB.

Jak probíhá nákaza?

Do lidského organismu se tato bakterie dostává prostřednictvím poranění či řeznou ranou. Může jít o hlubokou ránu, ale stačí i drobná odřenina. V organismu se začíná bakterie množit a dochází k uvolňování neurotoxinu, který se podél nervových zakončení dostává až do centrální nervové soustavy.

Vstupní branou infekce je porušená pokožka, která představuje přirozenou ochranu organismu. Proto i drobná poranění na lidském těle mohou být riziková při kontaktu s půdou nebo předměty kontaminovanými spory bakterie Clostridium tetani. Spory proniknou pod kůži, bakterie se následně pomnoží a produkují neurotoxin, který svojí vazbou na nervovou tkáň způsobí typické neurologické klinické příznaky,” osvětluje průběh nákazy tetanem MUDr. František Musil.

Jak se onemocnění projevuje?

Stačí jeden až čtyři týdny, záleží na tom, kolik bakterie vyprodukují toxinu a jak daleko se infekce od centrálního nervového systému nachází. V tomto období přichází první příznaky, mezi které patří nespavost a svalový neklid, později se mohou objevit těžké svalové křeče. Dojít může dokonce k selhání srdce a udušení během křečového záchvatu. Ten nemocný prožívá při plném vědomí.

„Typickými projevy rozvinuté infekce jsou křeče včetně křečí šíjového svalstva s následnou ztrátou koordinace svalových pohybů. V počátečním stádiu se dostaví obtíže a bolesti při otvírání úst, kdy postižený člověk obvykle nemá žádné jiné potíže ani teplotu. Pokud nedojde k léčbě, postupně se zvýšené napětí rozšiřuje na krk a ostatní svaly. V konečné fázi dochází k rozvoji celkových křečí. Životu nebezpečná je především porucha funkce dýchacích svalů, které může vést až k udušení. Asi polovina pacientů s těžší formou nemoci nákaze podlehne.” popisuje průběh onemocnění vedoucí laboratoře BioLAB.

Léčba tetanu

Toto onemocnění bývá velmi závažné, a i přes léčbu může vést až ke smrti. Klíčové je v případě tetanu především očkování a pečlivé ošetření rány. Po úrazu musí být nemocnému ihned podán protitetanový imunoglobulin, který zabrání rozvoji nemoci. To, jak rychle bude zahájena léčba, je nesmírně důležité, jelikož protilátka je účinná do chvíle, dokud toxin neopustil krevní řečiště a nezačal napadat nervové buňky. Po vyčištění rány dochází také k podání antibiotik. Jedná-li se o vážnější případy, dochází k léčbě na jednotkách intenzivní péče. K utlumování příznaků, zvláště svalových křečí, dochází s pomocí uklidňujících léků, bolesti se tlumí analgetiky.

Jak zjistíme, že máme dostatek protilátek?

Pokud si nejste jisti tím, kdy jste naposledy očkování proti tetanu podstoupili, existuje možnost otestování přítomnosti protilátek v krvi a následně provést přeočkování podle jejich hladiny.

„Vyšetřením krve lze v laboratoři stanovit úroveň hladiny ochranných protilátek po provedeném očkování. Míra jejich tvorby je individuální a také jejich postupný pokles může být u každého jedince různě rychlý. Proto jejich stanovení může signalizovat již nedostatečnou ochranu proti infekci. Ochrannou hladinu protilátek je proto nutno udržovat pravidelnou aplikací tetanického toxoidu, případně i upravit doporučený interval přeočkování,” vysvětluje doktor František Musil.

Doporučujeme se nechat otestovat zejména před cestami do rizikových zemí. Zkusit můžete například chytrou aplikaci NEXTLIFE, v níž si během chvilky vytvoříte online objednávku, kterou uhradíte, poté přijdete na odběr (vybrat si můžete z více jak 60 odběrových pracovišť po celé České republice) a po odběru už stačí jen vyčkat na elektronické či listinné doručení výsledků vyšetření.

Aktivní ochranou je očkování!

První očkování probíhá od 9. týdne života dítěte, druhé od 13. týdne, poté od 17. týdne, další na 18. měsících a poté mezi 5. - 6. rokem. Dalšího očkování se dítě dočká mezi 10. - 11. rokem věku. Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 15 let, u osob nad 60 let však v intervalu do 10 let od předchozí dávky. Přehled týkající se povinného očkování a jeho termínů najdete v tabulce níže. „Termín si musí každý dospělý jedinec hlídat sám. I dospělým osobám je preventivní očkování plně hrazeno.“ Doplňuje MUDr. Musil. „Existují však i kombinované vakcíny chránící dospělou populaci proti více nemocem (tetanus, černý kašel, záškrt), ty jsou již s doplatkem pacienta.”

Pečujte o své zdraví a dbejte na včasnou prevenci!