csen
Lymeská borelióza: Příznaky, projevy a následky aneb dbejte  na dostatečnou prevenci

Lymeská borelióza: Příznaky, projevy a následky aneb dbejte na dostatečnou prevenci

ikona kalendář02.08.2018

Lymská či lymeská borelióza je onemocněním, které je přenášeno na člověka infikovaným klíštětem. Za tímto onemocněním stojí Borrelia burgdorferi. Při napadení lidského organismu tato bakterie postihuje více systémů včetně kůže, nervové soustavy, kloubů a srdce. Účinnou prevencí nákazy lymeskou boreliózou je především dostatečná ochrana před klíšťaty v podobě zvýšené opatrnosti při pobytu v přírodě. Bohužel očkovací látka proti lymeské borelióze zatím neexistuje. Prevencí je užívání repelentů, volba vhodného oblečení a vyhýbání se pobytu v rizikových oblastech. Jak však poznáte, že jste nakaženi lymeskou boreliózou?

Jak onemocnění probíhá?

Pravdou je, že lymeská borelióza může být považována za nejzávažnější onemocnění, které je klíšťaty přenášeno. Jen za minulý rok bylo v České republice na 4000 hlášených onemocnění způsobených touto nákazou. Samotný průběh onemocnění má tři fáze. Avšak pozor! Po napadení infikovaným klíštětem můžete první známky nemoci pozorovat až za několik dní či týdnů.

  • První fáze je charakteristická vznikem červené skvrny s bílým středem okolo místa přisátí klíštěte. V této fázi se může vyskytovat také horečka, únava, malátnost či zvracení. Po čase se červená skvrna může postupně rozšiřovat a dosáhnout velikosti i několika centimetrů.
  • V některých případech, většinou ve 20-30 % případů, nejsou příznaky nemoci pozorovatelné a nemoc plynule přechází do druhé fáze, která už bývá provázena chronickými formami onemocnění, které jsou těžko léčitelné. Druhá fáze začíná přibližně po dvou až dvanácti týdnech od přisátí klíštěte, ale nejpozději po třech měsících odezní. V této fázi se objevují bolesti kloubů, otoky, bolesti svalů, může dojít i k periferní obrně nervů, často je postižen nerv lícní. Dojít může dokonce i k zánětu srdečního svalstva.
  • Třetí fáze se dostavuje po několika měsících až roce po infekci. Projevuje se zánětlivým postižením kůže, často na dolních končetinách, objevují se záněty kloubů a zánětlivá onemocnění mozku, míchy, srdce či oka.

Jak probíhá léčba boreliózy?

Bohužel proti tomuto infekčnímu onemocnění dosud neexistuje očkovací látka. Pro úspěšnou léčbu boreliózy je klíčová včasná diagnóza a brzké zahájení léčby s pomocí antibiotik. Pokud dojde k včasnému odhalení onemocnění a zahájení okamžité léčby, příznaky boreliózy odeznívají poměrně rychle, bez dalších komplikací. Pokud je léčba zahájena příliš pozdě, hrozí riziko postižení nervů, kloubů, popřípadě může dojít k rozvoji dalších komplikací, jako jsou kardiovaskulární poruchy apod. Důležité je tedy dbát na pravidelnou kontrolu kůže po procházce v lese či louce a pravidelně kontrolovat místo, ze kterého bylo přisáté klíště odstraněno.

Jaké následky může mít lymeská borelióza?

Pokud není lymeská borelióza včas léčena, může dojít k rozvoji dlouhodobých následků. Nejčastěji dochází ke chronickému zánětu kolenního kloubu, poruch periferních nervů a lícního nervu. Docházet může i k poruchám rytmu srdeční činnosti a následkům spojených s postižením CNS. To se může projevovat poruchami paměti a spánku, zhoršenou koncentrací či změnami nálad.

Hlavní je prevence!

Infikovaná klíšťata se vyskytují po celé České republice, na některých místech samozřejmě v koncentrovanějším množství. Nejlépe se však klíšťatům daří ve vlhkém prostředí, tedy v lese nejlépe listnatém, na vlhkých nesečených loukách s vysokou trávou a na zarostlých zahradách. Vyskytují se v přírodě od jara až do podzimu. Dokonce každé čtvrté klíště v České republice je infikované lymeskou boreliózou, babezií či klíšťovou encefalitidou. Je dobré vědět, že můžete sledovat aktivitu klíšťat na našem území, kterou vám sděluje Český hydrometeorologický ústav každé pondělí a čtvrtek. Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka, a je-li infikováno, tak i pravděpodobnost nakažení některou z infekčních nemocí.

Nepodceňujte prevenci, chraňte své zdraví!